نمایندگان بیمه ای

بخوانید و بنویسید تا خوشبخت شوید

مجله بیمه و مردم را بخوانید و با تاکسی بیمه به سمت آرامش وآسایش حرکت کنید 

تاکسی بیمه

سکوتم از رضایت نیست
باران که می آید خیلی ها از لذت قدم زدن در زیر آن در کنار معشوقه خود غزل میسورایند و خیلی ها شکر رحمت الهی را به جای می آورند . خیلی ها باران را چشم انتظارند و خیلی ها بارانی می شود دیدگانشان در انتظار آن . خیلی ها از بوی خاک باران خورده مست میشوند و خیلی ها نیز منتظرآمدن یوسف گم کرده خود می باشند...

رویدادهای صنعت بیمه 

معرفی، ثبت نام و برگزاری کلیه همایشها، سمینارها و کارگاه های آموزشی را به وب سایت آن بیمه بسپارید

مناقصات، فرصت های شغلی، جویایی کار

از مناقصات صنعت بیمه بی اطلاعید؟ به دنبال نیروی کار مجرب می گردید؟ جویایی کار هستید و به دنبال بهترین گزینه می گردید؟
وب سایت آن بیمه، بهترین انتخاب برای شماست.

دفتر کار مجازی مخصوص نمایندگان پیشرو

در فروش بیمه نامه ها پیشرو باشید. هم اکنون دفتر کار مجازی خود را در وب سایت آن بیمه راه اندازی کنید.

سرویس برنزی

امکانات

 • عضویت در باشگاه مشتریان
 • شرکت در قرعه کشی فصلی
 • تخفیف برنزی جهت خرید از فروشگاه
 • تخفیف برنزی جهت شرکت در دوره های آموزشی
 • تخفیف برنزی جهت شرکت در سمینارهای آموزشی
 • دسترسی به منابع آموزشی اختصاصی
 • مشاهده لیست کامل مناقصات 
 • مشاهده لیست کامل رزومه افراد جویای کار
 • امکان ثبت فرصت شغلی جهت جذب نیرو
 • صفحه مخصوص معرفی نمایندگی
 • دفتر کار مجازی جهت ارتباط و مدیریت مشتریان
 • نمایش در لیست نمایندگان برنزی 
 • ...

سفارش

سرویس نقره ای

امکانات

 • عضویت در باشگاه مشتریان
 • شرکت در قرعه کشی فصلی
 • تخفیف نقره ای جهت خرید از فروشگاه
 • تخفیف نقره ای جهت شرکت در دوره های آموزشی
 • تخفیف نقره ای جهت شرکت در سمینارهای آموزشی
 • دسترسی به منابع آموزشی اختصاصی
 • مشاهده لیست کامل مناقصات
 • مشاهده لیست کامل رزومه افراد جویای کار
 • امکان ثبت فرصت شغلی جهت جذب نیرو
 • صفحه مخصوص معرفی نمایندگی
 • دفتر کار مجازی جهت ارتباط و مدیریت مشتریان
 • نمایش در لیست نمایندگان نقره ای
 • ...

سفارش

سرویس طلایی

امکانات

 • عضویت در باشگاه مشتریان
 • شرکت در قرعه کشی فصلی
 • تخفیف طلایی جهت خرید از فروشگاه
 • تخفیف طلایی جهت شرکت در دوره های آموزشی
 • تخفیف طلایی جهت شرکت در سمینارهای آموزشی
 • دسترسی به منابع آموزشی اختصاصی
 • مشاهده لییست کامل مناقصات
 • مشاهده لیست کامل رزومه افراد جویای کار
 • امکان ثبت فرصت شغلی جهت جذب نیرو
 • صفحه مخصوص معرفی نمایندگی
 • دفتر کار مجازی جهت ارتباط و مدیریت مشتریان
 • نمایش کامل در لیست نمایندگان طلایی 
 • نمایش در صفحه اول
 • ...

سفارش

سرویس برلیان

امکانات

 • عضویت در باشگاه مشتریان
 • شرکت در قرعه کشی فصلی
 • تخفیف برلیان جهت خرید از فروشگاه
 • تخفیف برلیان جهت شرکت در دوره های آموزشی
 • تخفیف برلیان جهت شرکت در سمینارهای آموزشی
 • دسترسی به منابع آموزشی اختصاصی
 • مشاهده لیست کامل مناقصات
 • مشاهده لیست کامل رزومه افراد جویای کار
 • امکان ثبت فرصت شغلی جهت جذب نیرو
 • صفحه مخصوص معرفی نمایندگی
 • دفتر کار مجازی جهت ارتباط و مدیریت مشتریان
 • نمایش کامل در لیست نمایندگان بلریان
 • نمایش کامل در صفحه اول
 • در اولویت جستجو قرار گرفتن
 • ...

سفارش

سرویس VIP

امکانات

 • عضویت در باشگاه مشتریان
 • شرکت در قرعه کشی فصلی
 • تخفیف VIP جهت خرید از فروشگاه
 • تخفیف VIP جهت شرکت در دوره های آموزشی
 • تخفیف VIP جهت شرکت در سمینارهای آموزشی
 • دسترسی به منابع آموزشی اختصاصی
 • مشاهده لیست کامل مناقصات
 • مشاهده لیست کامل رزومه افراد جویای کار
 • امکان ثبت فرصت شغلی جهت جذب نیرو
 • صفحه مخصوص معرفی نمایندگی
 • دفتر کار مجازی جهت ارتباط و مدیریت مشتریان
 • نمایش کامل در لیست نمایندگان VIP
 • نمایش کامل در صفحه اول
 • در اولویت جستجو قرار گرفتن
 • طراحی وب سایت اختصاصی برای نمایندگی
 • امکان استفاده از خدمات VIP
 • ...

سفارش