انواع بیمه نامه‌ها


بیمه ثالث خودرو

بیمه ثالث خودرو

بیمه بدنه

بیمه بدنه

بیمه عمر انفرادی زمانی

بیمه عمر انفرادی زمانی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه مسئولیت  حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه درمان مسافرتی

بیمه درمان مسافرتی

بیمه موتورسیکلت

بیمه موتورسیکلت

بیمه زلزله

بیمه زلزله

بیمه درمان خانواده

بیمه درمان خانواده

بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی

بیمه تجهیزات الکترونیکی

بیمه تجهیزات الکترونیکی

بیمه حیوانات خانگی

بیمه حیوانات خانگی

بیمه اسب

بیمه اسب

بیمه آسانسور

بیمه آسانسور

سایر بیمه نامه ها

سایر بیمه نامه ها

بیمه مسئولیت هئیت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت هئیت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت هر واحد ساختمان

بیمه مسئولیت هر واحد ساختمان

بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی

 بیمه حوادث اعضای خانواده

بیمه حوادث اعضای خانواده

بیمه نامه امیدآفرین

بیمه نامه امیدآفرین

بیمه نازایی و ناباروری

بیمه نازایی و ناباروری

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت جامع

بیمه مسئولیت جامع

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت  مدیران واحدهای اقامتی

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی

بیمه نامه مسئولیت  تولیدکنندگان و فروشندگان محصول

بیمه نامه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول

بیمه نامه مسئولیت جامع شهرداری ها

بیمه نامه مسئولیت جامع شهرداری ها

بیمه نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه نامه مسئولیت شرکتهای نصاب و تولید کننده سیستمهای گازسوز خودرو

بیمه نامه مسئولیت شرکتهای نصاب و تولید کننده سیستمهای گازسوز خودرو

بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان جهت حفر چاه های آب و فاضلاب

بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان جهت حفر چاه های آب و فاضلاب

بیمه نامه مسئولیت شرکت های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت شرکت های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت سازمان های دولتی در قبال افراد مختلف

بیمه نامه مسئولیت سازمان های دولتی در قبال افراد مختلف

بیمه نامه مدنی مسئولیت مدیران و ناجیان استخر

بیمه نامه مدنی مسئولیت مدیران و ناجیان استخر

بیمه نامه مسئولیت مدیران پارکینگ ها

بیمه نامه مسئولیت مدیران پارکینگ ها

بیمه نامه مسئولیت مدیران و مجریان تورهای تفریحی و زیارتی

بیمه نامه مسئولیت مدیران و مجریان تورهای تفریحی و زیارتی

بیمه نامه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز

بیمه نامه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مجریان ساختمان

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مجریان ساختمان

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای شکارچیان و محیط بانان در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای شکارچیان و محیط بانان در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیکهای تخصصی

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیکهای تخصصی

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای سردفتران

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای سردفتران

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

بیمه نامه مسئولیت وکلای دادگستری

بیمه نامه مسئولیت وکلای دادگستری

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه

بیمه نامه متصدیان حمل و نقل بین المللی زمینی براساس کنوانسیون CMR

بیمه نامه متصدیان حمل و نقل بین المللی زمینی براساس کنوانسیون CMR

بیمه نامه متصدیان حمل و نقل بین المللی براساس شرایط سازمان FIATA

بیمه نامه متصدیان حمل و نقل بین المللی براساس شرایط سازمان FIATA

بیمه نامه مسئولیت تضمین تعهدات شرکت های حمل ونقل بین المللی در قبال گمرک

بیمه نامه مسئولیت تضمین تعهدات شرکت های حمل ونقل بین المللی در قبال گمرک

بیمه نامه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی

بیمه نامه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی

بیمه نامه مسئولیت مستاجر در قبال موجر

بیمه نامه مسئولیت مستاجر در قبال موجر

بیمه مسئولیت آژانس های حمل خودرو صفر از کارخانه به نمایندگی ها

بیمه مسئولیت آژانس های حمل خودرو صفر از کارخانه به نمایندگی ها

بیمه مسئولیت جک های تخلیه در بنادر و انبارهای بزرگ

بیمه مسئولیت جک های تخلیه در بنادر و انبارهای بزرگ

بیمه نامه مسئولیت حمل و نقل هوایی

بیمه نامه مسئولیت حمل و نقل هوایی

بیمه نامه مسئولیت گواهی تضمین کالا و خودرو

بیمه نامه مسئولیت گواهی تضمین کالا و خودرو

بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

بیمه نامه مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما

بیمه نامه مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما

بیمه نامه مسئولیت نگهبانان بانک ها

بیمه نامه مسئولیت نگهبانان بانک ها

بیمه نامهبیمه مسئولیت اعتباری و تضمین فروش کالا

بیمه نامهبیمه مسئولیت اعتباری و تضمین فروش کالا

بیمه نامه مسئولیت ناشی از استفاده ماشین آلات

بیمه نامه مسئولیت ناشی از استفاده ماشین آلات

بیمه نامه مسئولیت بازرسین کالا

بیمه نامه مسئولیت بازرسین کالا

بیمه نامه مسئولیت اعتباری و تضمین

بیمه نامه مسئولیت اعتباری و تضمین

بیمه نامه مسئولیت ریسک های سیاسی

بیمه نامه مسئولیت ریسک های سیاسی

بیمه نامه مسئولیت تعهد نامه حسن انجام کار

بیمه نامه مسئولیت تعهد نامه حسن انجام کار

بیمه نامه مسئولیت کسور وجه الضامن

بیمه نامه مسئولیت کسور وجه الضامن

بیمه نامه مسئولیت تضمین پیش پرداخت

بیمه نامه مسئولیت تضمین پیش پرداخت

بیمه نامه مسئولیت تعهدنامه شرکت در مناقصه

بیمه نامه مسئولیت تعهدنامه شرکت در مناقصه

بیمه مسئولیت صداقت در امانت داری

بیمه مسئولیت صداقت در امانت داری

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران C.A.R

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران C.A.R

بیمه نامه تمام خطر نصب E.A.R

بیمه نامه تمام خطر نصب E.A.R

بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری C.P.M

بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری C.P.M

بیمه نامه سازه های تکمیل شده C.E.C.R

بیمه نامه سازه های تکمیل شده C.E.C.R

بیمه نامه شکست ماشین آلات M.B

بیمه نامه شکست ماشین آلات M.B

بیمه نامه عدم النفع ناشی از شکست ماشین M.L.O.P

بیمه نامه عدم النفع ناشی از شکست ماشین M.L.O.P

بیمه نامه بویلر و مخازن تحت فشار

بیمه نامه بویلر و مخازن تحت فشار

بیمه نامه فساد کالا در سردخانه D.O.S

بیمه نامه فساد کالا در سردخانه D.O.S

بیمه نامه باربری داخلی

بیمه نامه باربری داخلی

بیمه نامه وجوه در راه

بیمه نامه وجوه در راه

بیمه نامه وجوه در صندوق

بیمه نامه وجوه در صندوق

بیمه نامه خسارت وارد به کشتی

بیمه نامه خسارت وارد به کشتی

بیمه نامه مسئولیت ناشی از تصادم کشتی

بیمه نامه مسئولیت ناشی از تصادم کشتی

بیمه نامه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

بیمه نامه بدنه هواپیما و هلیکوپتر

بیمه نامه حوادث سرنشین هواپیما

بیمه نامه حوادث سرنشین هواپیما

بیمه نامه مسئولیت قانونی در قبال سرنشینان هواپیما

بیمه نامه مسئولیت قانونی در قبال سرنشینان هواپیما

بیمه نامه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص

بیمه نامه مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص

بیمه نامه مسئولیت نسبت به بار همراه مسافران

بیمه نامه مسئولیت نسبت به بار همراه مسافران

بیمه نامه فقدان گواهی پرواز خلبان، کمک خلبان و مهندسین پرواز

بیمه نامه فقدان گواهی پرواز خلبان، کمک خلبان و مهندسین پرواز

بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

بیمه کرونا

بیمه کرونا

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه درمان انفرادی

بیمه درمان انفرادی

بیمه درمان گروهی

بیمه درمان گروهی

بیمه عمر گروهی زمانی

بیمه عمر گروهی زمانی

بیمه عمر و زندگی انفرادی

بیمه عمر و زندگی انفرادی

بیمه عمر و زندگی گروهی

بیمه عمر و زندگی گروهی

بیمه نامه های باربری ترانزیت

بیمه نامه های باربری ترانزیت

بیمه نامه های باربری وارداتی

بیمه نامه های باربری وارداتی

بیمه نامه های باربری صادراتی

بیمه نامه های باربری صادراتی

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدیران رستوران

بیمه مسئولیت مدیران رستوران

بیمه مسئولیت نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

بیمه مسئولیت نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

مسئولیت حرفه ای و قراردادی مشاوران

مسئولیت حرفه ای و قراردادی مشاوران

بیمه مسئولیت طرح خاص و نوین

بیمه مسئولیت طرح خاص و نوین

بیمه مسئولیت مدنی درمانگاه و بیمارستان

بیمه مسئولیت مدنی درمانگاه و بیمارستان

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک

بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل

بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل

بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر

بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر

بیمه مسئولیت مدنی دفاتر پیشخوان دولت - شهری و روستایی

بیمه مسئولیت مدنی دفاتر پیشخوان دولت - شهری و روستایی

بیمه مسئولیت مدنی جامع دهیاری

بیمه مسئولیت مدنی جامع دهیاری

بیمه مسئولیت مدنی  خرده بار

بیمه مسئولیت مدنی خرده بار