همانطور که مستحضرید کسب اطلاع از مناقصات سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی فرصت بسیار ارزشمندی برای فعالان در صنعت بیمه می باشد که می توانند با هوشمندی و سرعت عمل با حضور در مناقصات منافع ارزشمندی را متوجه خود و شرکت مطبوع خود کنند . لذا آن بیمه با انتشارآخرین اطلاعات مناقصات که صرفا نمایندگان عضو این وب سایت امکان بازدید از آن را دارند به شما نماینده محترم کمک می کند تا به بهترین شکل از فرصت های پیرامون خود مطلع و در رسیدن به نتایج ارزشمند به موفقیت دست یابید .

 

مشاهده اطلاعات تماس صرفا برای نمایندگان عضو سایت مقدور می باشد. شما می توانید با خرید دفتر کار مجازی نمایندگان این اطلاعات را مشاهده کنید.
درصورتی که قبلا دفتر کار مجازی تهیه نموده اید لطفا وارد سایت آن بیمه شوید.