این بیمه نامه در راستای جبران تعهد بازپرداخت وام در بانکها و موسسات مالی تهیه و ارائه شده است. در وامهایی که به اقساط مستهلک می‌شوند، اگر بیمه‌شده قبل از پایان مدت وام فوت شود، بدیهی است که پرداخت بقیه اقساط به عهده بازماندگان قرار می‌گیرد. در بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت وام گیرنده در هر زمان از دوره بازپرداخت وام، مابقی تعهدات وام وی را به بانک یا موسسه مالی مورد نظر بپردازد لذا پس از تسویه وام توسط شرکت بیمه، وثیقه مورد رهن آزاد خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است سرمایه بیمه با توجه به ماهیت بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه بصورت نزولی بوده و حق بیمه این بیمه نامه بر اساس سن بیمه شده، مبلغ اصل وام و مدت بازپرداخت وام تعیین می گردد. لذا با توجه به کاهش مبلغ بازپرداخت وام طی مدت بیمه نامه، ارزان ترین نوع حق بیمه را در بیمه های عمر دارا می باشد و با توجه به پایین بودن حق بیمه، روش پرداخت به صورت یکجا تعیین می گردد. این بیمه نامه دارای اندوخته و ارزش بازخریدی نمی باشد و بعضی از موسسات مالی و یا بانکها به منظور ارائه تسهیلات به مشتریان، خرید این بیمه نامه را الزامی می دانند.
مزایای بیمه نامه:

  •  تعهد شرکت بیمه برای پرداخت مانده بدهی وام باقیمانده بیمه شده در صورت فوت بیمه شده (وام گیرنده)
  •   ایجاد احساس آرامش خاطر در خصوص عدم انتقال بدهی های فرد وام گیرنده به خانواده وی پس از فوت.
  •   اطمینان موسسات وام دهنده از دریافت کامل وام های پرداختی به افراد، در صورت فوت آنان.


ویژگی های بیمه نامه عمر مانده بدهکار:

  •   سن بیمه شده : 18 الی 65 سال
  •  مدت بیمه : در این بیمه نامه مدت بیمه نامه معادل مدت بازپرداخت وام می باشد.
  •  سرمایه بیمه: سرمایه بیمه معادل اصل وام می باشد.
  •   حداکثر سرمایه (وام): 2.000.000.000 ریال
  •  روش پرداخت حق بیمه: یکجا