هر لحظه خطرات بی شماری جان و مال انسان را تهدید می کند. شرکت بیمه کوثر با امید آنکه هیچگونه حادثه ای برای هیچ یک از هموطنان عزیز رخ ندهد با ارائه بیمه عمروحوادث تلاش دارد تا آرامش خاطر حادثه دیدگان را در شرایط سخت فراهم سازد. شما می توانید با بخش کوچکی از درآمد خود هزینه های سنگین وقوع حوادث غیر مترقبه را جبران کنید. بیمه عمروحوادث پشتوانه ای محکم و آرامش خاطری برای روزهای سخت زندگی است.     

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.