کلیه تجهیزات و دستگاههائی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش قطعات مکانیکی در آنها بیشتر باشد مانند وسايل فيلم برداري ، ماشين‌هاي اداري ، دستگاههاي فتوكپي ، دوربين‌ها ، ويدئو ، دستگاههاي ضبط و پخش صدا ، سيستم ناوبري دريا و هوائي ، دستگاههاي الكترونيكي مخابرات ، تجهيزات پزشكي ، آزمايشگاهي ، دندانپزشكي ، تجهیزات رادیو تلویزیونی، مخابراتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، اندازه گیری، نقشه برداری، پزشکی، کامپیوتری و ... تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند. درواقع این بیمه یک بیمه حوادث برمبنای تمام خطرات است که خسارت های فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیش بینی را که بر موضوع مورد بیمه وارد آید جبران می کند.