سرمایه بیمه: سرمایه بیمه‌نامه‌های عمر و حوادث گروهی بر 2 نوع می‌باشند:

1ـ سرمایه ثابت: مبلغ سرمایه جهت کلیه بیمه‌شدگان یکسان و مبلغ ثابتی انتخاب می‌شود.

سرمایه 30000000

50000000 ریال و بالاتر

2ـ ضریبی از حقوق: مبلغ سرمایه بیمه بر اساس مضربی از حقوق تعیین می‌شود.

ضرایب انتخاب‌شده معمولاَ عبارتند از 30، 45، 50، 60 برابر آخرین حقوق و مزایای بیمه‌شده.

در صورتی که سرمایه بیمه بر اساس ضریبی از حقوق تعیین شده باشد ضروری است مبنای مبلغ بیمه (نوع پوشش) مشخص شود به شرح زیر:

آخرین حقوق و مزایا ـ حقوق مشمول کسر حق بیمه (حقوق پایه + حق مسئولیت + حق عائله‌مندی)

آخرین حقوق پایه ـ‌ اولین لیست حقوق اعلام‌شده

با افزایش حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان، سرمایه آن‌ها نیز افزایش می‌یابد و در پرداخت حق بیمه نیز هر یک به تناسب حقوق و مزایا در پرداخت حق بیمه مشارکت خواهند کرد.

مدت بیمه‌نامه: مدت بیمه یک سال تمام شمسی است.

انواع بیمه‌های عمر و حوادث گروهی:

بیمه حوادث گروهی که شامل:

1ـ بیمه حوادث گروهی (شرکتی)

2ـ حوادث تورهای مسافرتی

3ـ حوادث گروهی تحصیلی

 

 

 

بیمه عمر گروهی که شامل :

1ـ بیمه عمر گروهی ساده زمانی

2ـ‌ بیمه عمر مانده بدهکار گروهی

 

 

 

‌ بیمه عمرو و حوادث گروهی سرمایه ثابت

 

1ـ بیمه عمر و حوادث گروهی ضریبی از حقوق

2ـ بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت

 

مزایای بیمه‌نامه عمر و حوادث گروهی:

1- نرخ پایین‌تر نسبت به بیمه‌نامه‌های انفرادی

2- یکسان بودن نرخ در مورد کلیه بیمه‌شدگان

3- عدم نیاز به انجام آزمایشات پزشکی

4- امکان کم و زیاد کردن تعداد بیمه‌شدگان

5- تسهیلات در بررسی و پرداخت خسارت

6- امکان پرداخت حق بیمه به صورت اقساطی در طول قرارداد

 

موضوع بیمه حوادث گروهی: فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم، ناشی از حادثه مشمول بیمه در 24 ساعت شبانه‌روز و بدون محدودیت جغرافیایی.

پوشش: در صورت فوت ناشی از حادثه 100 درصد سرمایه بیمه در وجه ذینفع‌های مشخص در بیمه

حداقل نفرات برای بیمه‌نامه حوادث گروهی 10 نفر می‌باشد.

بیمه عمر مانده بدهکار گروهی:

 

 

در این بیمه، سرمایه بیمه‌نامه متناسب با زمان کاهش می‌یابد. مثلاَ در یک بیمه 10 ساله، اگر فوت در سال اول اتفاق بیفتد کل سرمایه مندرج در بیمه‌نامه و اگر فوت در سال دوم رخ دهد 10/9 از سرمایه بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. این بیمه امروزه کاربرد زیادی دارد زیرا بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به جهات مختلف و به خصوص در زمینه تهیه و یا ساخت مسکن و یا رفع نیاز وام دریافت می‌کنند و پس از فوت آن‌ها، خانواده قادر به پرداخت اقساط نخواهند بود.

موضوع بیمه: خطرهای مشمول بیمه عمر زمانی مانده بدهکار (فوت به هر علت) هر یک از بیمه‌شدگان