خدمات بیمه باربری بیمه ”تعاون“ امنیت حمل و نقل را بیشتر خواهد کرد.

بیمه باربری نوعی بیمه حمل و نقل کالا (از طریق زمینی، هوایی و دریایی) می‌باشد که به موجب آن یک طرف بیمه‌گر تعهد می‌نماید در ازای پرداخت وجوهی که از طرف دیگر (بیمه‌گذار) دریافت می‌کند در صورت بروز حادثه در جریان حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر، خسارت وارده را طبق شرایط و مندرجات بیمه نامه جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد.

 

تعاریف مرتبط به بیمه باربری

وسیله حمل

وسیله حمل از موارد بسیار مهم در بیمه‌های باربری است که معمولاً به کشتی، هواپیما، کامیون، قطار و .... یا ترکیبی از آنها اطلاق می شود .

 

مورد بیمه

کالایی است که مشخصات دقیق آن از نظر وزن، تعداد، کیفیت، ماهیت، و ... با استفاده از اطلاعات مندرج در پروفر‌ما در بیمه‌نامه درج می‌شود.

 

پارت شیپمنت (PART SHIPMENT)

پارت شیپمنت یا حمل به دفعات، یعنی فروشندگان کالا قادر خواهند بود کالا را در چندین مرحله تحویل خریدار نمایند، به عبارت دیگر کالا در چندین مرحله یا پارت حمل می‌گردد.

 

 

ترانس شیپمنت (TRANSSHPMENT)

به انتقال کالا از روی یک وسیله حمل به روی وسیله حمل دیگر گفته می‌شود به عبارت دیگر حمل کالا ممکن است با چندین وسیله حمل صورت گیرد.

 

خسارت کلی (total loss)

این بیمه‌نامه خسارت مستقیم ناشی از آتش سوزی و یا غرق وسیله نقلیه که منجر به از بین رفتن کل محموله در یک مرحله می‌باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد. تلف کلی می‌تواند واقعی یا فرضی باشد. تلف کلی واقعی زمانی تحقق می‌یابد که مورد بیمه کاملاً از بین رفته و یا از تصرف بیمه گذار خارج شود. تلف کلی فرضی در صورتی است که هزینه نجات و تعمیر مورد بیمه خسارت دیده از ارزش واقعی مورد بیمه بیشتر شود. 

 

بیمه نامه باربری صادراتی

کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می‌گردد، بر اساس انواع شرایط فروش نیاز به بیمه نامه صادراتی دارند. به موجب این بیمه نامه کالای صادر شده از کشور ایران تا کشور مقصد تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 

بیمه نامه باربری داخلی

کلیه تولیدات و محمولاتی که توسط تولید کنندگان و تجار در محدوده جغرافیایی کشور ایران جابجا می‌شوند توسط این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرند

 

بیمه نامه باربری ترانزیت

مبدأ و مقصد برخی از حمل‌ها در خارج از مرزهای ایران بوده و کشور ایران تنها در مسیر حمل قرار داشته و فقط کالا در محدوده کشور ایران حمل می‌گردد.

 

 شرایط بیمه حمل و نقل کالا برای پوشش باربری خارجی

پوشش خطر بیمه شده کالا در شرایطC

 • آتش سوزی یا انفجار

 • به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور

 • واژگون شدن یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی

 • تصادف یا برخورد کشتی با شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب

 • تخلیه کالا در بندر اضطراری

 • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی

 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

 • زیان همگانی و هزینه‌های نجات

 • مسئولیت مشترک در تصادف

 

پوشش خطرات بیمه شده کالا در شرایط B

 • کلیه خطرهای بیمه شده در شرایط C و همچنین خطرهای زیر، در شرایط B تحت پوشش قرار می‌گیرند

 • زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

 • واژگون شدن یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی

 • ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، وسیله، کانتینر یا انبارکالا

 • تلف کلی هر بسته کامل از کالا حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور

 

پوشش خطرهای بیمه شده کالا در شرایط A

کاملترین نوع پوشش بیمه‌ای، شرایط A است در این پوشش تقریباً کلیه خطرات احتمالی در جریان حمل تحت پوشش بیمه گران قرار خواهد گرفت. به جز استثنائاتی که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌گردد.

 

استثنائات در شرایط A - B- C

 • تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار

 • نشست و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه

 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده‌سازی مورد بیمه برای حمل (بسته‌بندی) مندرج که شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می‌شود. به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا به وسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.

 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی با ماهیت مورد بیمه

 • تلف ، آسیب یا هزینه‌ای که علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد (به استثناء هزینه‌های قابل پرداخت در خسارت همگانی)

 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا گردانندگان کشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها

 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست، ترکیب هسته‌ای و یا واکنش مشابه دیگری با نیرو و یا ماده رادیواکتیو عمل نماید.

 

مواردی که به هیچ وجه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد

 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی

 • نامناسب بودن کشتی، وسیله حمل، کانتینر و ... مشروط به اینکه بیمه‌گذار و کارکنان از این موضوع اطلاع داشته باشند.

 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه ناشی از جنگ، جنگ داخلی، بلوا و ...

 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف و یا اثرات ناشی از این امور

 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران