کلیه مرکز تجاری، فروشگاهی، اداری، تعمیرگاه‌ها، خدماتی خریدار این نوع بیمه نامه می‌باشند.