اين بيمه نامه در راستاي جبران تعهد بازپرداخت وام در بانك ها و مؤسسات مالي تهيه و ارائه شده است. در وام هايي كه به اقساط مستهلك مي‌شوند، اگر بيمه‌شده قبل از پايان مدت وام فوت شود، بديهي است كه پرداخت بقيه اقساط به عهده بازماندگان قرار مي‌گيرد. در بيمه عمر مانده بدهكار، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه در صورت فوت وام گيرنده در هر زمان از دوره بازپرداخت وام، مابقي تعهدات وام وي را به بانك يا مؤسسه مالي مورد نظر بپردازد.

 

ویژگی های بیمه نامه عمر مانده بدهکار

  • پرداخت مانده بدهی وام بیمه شده در صورت فوت.

 

  • ايجاد احساس آرامش خاطر در خصوص عدم انتقال بدهي هاي فرد وام گيرنده به خانواده وي پس از فوت فرد.

 

  • اطمينان مؤسسات وام دهنده از دريافت كامل وام هاي پرداختي به افراد، در صورت فوت آنان.