آیا می دانید :

شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلي براساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه، موظفند محمولاتي را که توسط ارسال کنندگان و يا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد موردنظر به آنها واگذار مي گردد، صحيح و سالم به مقصد برسانند.

با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پيشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژي در عصر حاضر و افزايش ارزش کالا، مسئوليت شرکت هاي حمل و نقل نيز افزايش يافته است. جبران آثار وقوع خطرهاي متعدد در جاده هاي بين شهري ناشی از حوادثی همچون تصادف ، آتش سوزی ، واژگونی و ... ، جزء مسئوليت مؤسسات حمل و نقل مي باشد که در صورت وقوع هر يک از خطرهاي مذکور ، مسئوليت سنگيني ايجاد خواهد شد که جبران آن براي شرکت هاي حمل و نقل به آساني امکان پذير نخواهد بود.

بيمه‌ مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي پوششي ‌است‌ كه‌ بيمه‌گر درقبال‌ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بيمه‌اي‌ ارائه شده به بيمه‌گذار، تعهد مي‌كند كه‌ چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در جريان‌ حمل‌ و جابجايي‌ ازمبدأ تا ‌مقصد ذکر شده‌ در بارنامه و به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌بیمه شده ، ‌تلف‌ و يا دچار خسارت گردید مسئوليت ناشي از خسارت هاي وارده را جبران نمايند همچنین چنانچه بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌ شد نسبت به جبران‌ آن اقدام نماید .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.