بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

کاملترین محصول در میان بیمه نامه های عمر می باشد که در آن علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و پوشش های اضافی یک سبد سرمایه گذاری برای بیمه شده تشکیل شده که در هر زمان از مدت بیمه نامه می تواند از این سبد سرمایه گذاری بهره مند گردد. در واقع می توان گفت یکی از ابزارهای برنامه ریزی مالی جهت نهاد خانواده است که در آن گزینه هایی حمایتی از افراد خانواده چه در زمان حیات سرپرست و چه در زمان فوت وی پیش بینی شده است و در قالب طرح های ذیل ارائه می گردد:

- طرح تامین آتیه کودکان

- طرح کمک هزینه تحصیل فرزندان

- طرح تامین جهیزیه و ازدواج فرزندان

- طرح بیمه عمر و بازنشستگی

 

مزایای این بیمه نامه:

 

· بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمر و سرمایه گذاری (ماده 136 و 137 قانون مالیاتهای مستقیم)

· امکان دریافت چندباره وام تا 90% ارزش بازخریدی بیمه نامه از محل اندوخته بیمه نامه ، بدون هیچ گونه ضمانت ، وثیقه و سایر تشریفات بانکی (جهت تهیه جهیزیه، هزینه تحصیل فرزندان، اشتغال، اجاره یا خرید مسکن، اتومبیل، و...)

· امکان سپردن اندوخته اولیه جهت افرادی که بدنبال سرمایه گذاری های پر سود می باشند

· غیرقابل توقیف بودن اندوخته سرمایه گذاری و سرمایه فوت بیمه نامه از طرف طلبکاران متوفی ، پس از فوت بیمه شده

· امکان انتخاب مدت بیمه نامه بین 5 تا 75 سال

· امکان خرید بیمه نامه از بدو تولد

· تعیین ذینفعان به صورت دلخواه و بدون محدودیتهای قانون ارث و همچنین مستثنی بودن از قانون ارث (اموال ماترک)

 

- صندوق سرمایه گذاری و مشارکت در منافع:

حداکثر نرخ سود فنی تضمین شده در بیمه ‏ نامه های عمر و سرمایه گذاری، در دو سال اول 16 درصد، در دو سال دوم( از سال سوم تا چهارم) 13درصد و برای مدت مازاد بر چهار سال اول، 10درصد تضمین شده و به صورت روزشمار اختصاص می یابد.

این شرکت به پاس قدردانی از حسن اعتماد بیمه گذاران،با بکارگیری از مجرب ترین نیروهای انسانی اقدام به سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی کرده و بیمه گذاران خود را در حداقل 85% از عواید حاصل از سرمایه گذاری مشارکت می دهد. میزان مشارکت در منافع در پایان هر سال مالی به حساب بیمه گذاران منظور می گردد.

 

تعهدات بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه تعاون در یک نگاه:
1- پرداخت سرمایه نقص عضو به بیمه شده تا 200 درصد سرمایه فوت
2- پرداخت صورتحسابهای بیمارستانی بیمه شده برای حوادث تا سقف 10% سرمایه فوت
3- پرداخت مستمری به بیمه شده تا 4 برابر حق بیمه پرداختی در صورت ازکارافتادگی
4- پرداخت 5 تا 40 برابر حق بیمه سالیانه در صورت فوت بیمه شده به علاوه اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت
5- پرداخت 20 تا 160 برابر حق بیمه سالیانه در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هرعلت
6- معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی بیمه گذار
7- معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار
8- پرداخت کمک هزینه درمانی امراض خاص (سکته قلبی،سکته مغزی، پیوند اعضا، سرطان، عمل قلب باز) تا سقف 250.000.000 ریال

سایر مزایا:

1- بیمه گذار می تواند در هر زمان از طول مدت بیمه نامه، از ادامه قرارداد انصراف دهد. در صورت انصراف مبلغی معادل با ارزش بازخریدی بیمه نامه که در هر سال مشخص می شود به بیمه گذار تعلق خواهد گرفت.
2- امکان برداشت از اندوخته
3- امکان برقراری مستمری مادام العمر یا مدت مشخص در زمان سررسید بیمه نامه
4- امکان افزایش یا کاهش حق بیمه در طول مدت بیمه نامه با توجه به درآمد بیمه گذار
5- امکان افزایش حق بیمه و سرمایه پوشش های بیمه ای بیمه نامه به منظور مبارزه با تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول

6- امکان انتخاب روش های مختلف پرداخت حق بیمه به صورت سالیانه یا اقساطی
7- امکان پرداخت حق بیمه به روشهای نوین و غیر حضوری

8- ارائه خدمات ویژه به مشتریان ( ارائه کارت اعتباری، تخفیفات در سایر بیمه نامه ها و.....)

 

- پوشش بیمه ای امید زندگی:

چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ثابت شود که بیمه شده به موارد تحت پوشش بیمه عمر مبتلا و در آخرین سال حیات خود به سر می برد ( امید به زندگی کمتر از 1 سال از تاریخ تشخیص و اعلام نظر قطعی پزشک معالج و تأیید پزشک بیمه گر )، جهت کمک به درمان بیمه شده بخشی از سرمایه فوت بیمه شده یا ذخیره ریاضی را رعایت شرایط این پوشش به بیمه شده پرداخت می گردد.