درباره بیمه شخص ثالث اتومبیل

 در اين نوع بيمه، مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني يا مالي) تحت پوشش قرار مي‌گيرد. منظور از خسارت بدني، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار‌افتادگی(جزیی یا کلی-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص‌ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می‌باشد. منظور از خسارت‌های مالي، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود. بيمه شخص‌ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري شده و در ايران نيز از سال 1347 اجباری شده است و پوشش‌های مازاد بر سقف اجباري مصوب قانونی، به صورت پوشش‌هاي اختياري مازاد به متقاضيان ارائه مي‌شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.