بیمه یادشده نخستین بیمه­ نامه در رشته بیمه­ های مهندسی است که در صنعت بیمه ارائه شده است. این بیمه­ نامه  خسارت­ های ناشی از انفجار فیزیکی یا شیمیایی بویلرها و مخازن تحت فشار را که به خود و اموال مجاور بیمه­ گذار آسیب وارد می­ سازد و همچنین خسارت­ های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را زیر پوشش قرار می­ دهد.