بيمه بدنه اتومبيل

در بيمه نامه بدنه، وسايل نقليه بيمه شده در مقابل خطرات اصلي حادثه،  سرقت  آتش سوزي، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار مي گيرد. خسارت هاي جزئي و كلي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده اعم  از دستمزد تعمیرکار، تعميرات و ارزش قطعات تعويضي به قيمت روز حادثه پرداخت مي گردد. علاوه بر موارد فوق، بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي و مطابق با شرايط و مقررات مندرج در بيمه نامه، اتومبيل را در مقابل خطرات ذيل بيمه نمايد:

  • خطر سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي
  • خطرات ناشي از بلاياي طبيعي
  • خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي
  • خسارت ناشي از مواد اسيدي و شيميايي
  • غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در طول مدت تعميرات

 خطرات تحت پوشش

بر اساس ماده 3 از فصل دوم شرایط عمومی بیمه بدنه وسایط نقلیه، جبران خسارت‌هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه‌هاي مربوط، به شرح زير در تعهد بيمه‌گر خواهد بود:

1. خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

خطرات خارج از تعهد

طبق ماده5 فصل سوم از شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه، خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:

۱- خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان.
۲- خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.
۳- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.
۴- خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.
۵- خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.
۶- خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.
۷- كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.
۸- زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه.

همچنین طبق ماده6 همین فصل در موارد زير، جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:

۱- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.
۲- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي.
۳- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد
مي شود.
۴- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.
۵- در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست.
۶- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.
۷- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.
۸- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد.
۹- خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود

2. خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.

3. در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

4. خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

5. خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

ماده 4 همین فصل نیز تصریح می‌کند:

هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

تخفیف عدم خسارت

دارندگان بیمه‌نامه بدنه، چنانچه از محل بیمه‌نامه خود به مدت یک سال کامل شمسی خسارت دریافت نکنند می‌توانند از تخفیف عدم خسارت، به میزان 25 تا 60 درصد حق بیمه، در هنگام تمدید بیمه‌نامه بعدی بهره ببرند. طبق قانون میزان این تخفیف با توجه به سنوات نداشتن خسارت بدین شرح است:

سال اول 25 درصد
سال دوم 35 درصد
سال سوم 45 درصد
سال چهارم و بیشتر 60 درصد