در رشته آتش‌سوزی واحدهای مسکونی موضوع بیمه عبارتست از ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه به عنوان خطرات اصلی و طوفان، سیل،‌ زلزله و آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف،‌ خطر سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسیاری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می گیرد.

 اهداف بیمه نامه آتش سوزی جبران زیان‌های مالی ناشی از وقوع خطرات اصلی و تبعی مندرج در بیمه‌نامه آتش‌سوزی است که این بیمه نامه اموال و دارایی‌های مورد بیمه را به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های جدی در زمینه تداوم فعالیت‌های صنعتی، غیرصنعتی و حتی سکونت مورد پوشش قرار می دهد.

 

کلیه افرادی که در منازل مسکونی زندگی می کنند ( اثاث منزل و یا ساختمان ) 

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 • پوشش‌های پایه:

  • آتش سوزی
  • انفجار
  • صاعقه
 • پوشش‌های اضافی:

 • سیل و طغیان آب
 • زلزله و آتشفشان
 • طوفان و گردباد
 • ترکیدگی لوله آب
 • ضایعات ناشی از برف و باران
 • سقوط هواپیما ، هلی کوپتر و پرتاب قطعات متصل به آن
 • شکست شیشه
 • سرقا با شکست حرز
 • مسئولیت ناشی از ترکیدگی لوله اب در قبال همسایگان
 • رانش زمین
 • ریزش سقف ناشی از سنگینی برف
 • نشست زمین
 • مسئولیت ناشی از آتش سوزی در مقابل همسایگان
 • هزینه اجاره و اسکان موقت
 • هزینه پزشکی
 • غرامت فوت و نقص عضو
 • هزینه پاکسازی