آتش موهبتی است الهی که کشف آن کام انسان را شیرین نموده و آینده ای روشن و پیشرفته را نوید داد و دریچه ای به سوی زندگی بهتر را در برابر بشر گشود. سرکشی همین آتش و دیگر بلایای طبیعی به عنوان همراهان قدیمی انسان ، همواره مخل آرامش و مانع آسایش او بوده، جان و مال و دست رنج زندگی اش را به نابودی کشانده است. با توسعه اجتماع و تکامل روابط اقتصادی و گسترش فعالیت های صنعتی، تواتر و شدت وقوع حوادث آتش سوزی افزایش و اهمیت آن برای واحدهای تجاری و بنگاه های اقتصادی  بعنوان یک تهدید بالقوه نمایان گشته است. آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله ، سیل ، طوفان و ... از جمله بلایایی هستند که حتی با اعمال تدابیر پیش گیرانه و مراقبت، ممکن است مانند فاجعه آتش سوزی بزرگ لندن ، زلزله بزرگ توکیو ، بوئین زهرا ، رودبار ، بم کرمان و .... حاصل یک عمر تلاش و کوشش انسان ها را از بین ببرد. انسان امروز نيازمند پشتوانه اي مطمئن و هميشگي است تا بتواند با آثار زيان بار حوادث و بلاياي طبيعي مقابله كرده و خسارت هاي بوجود آمده را جبران نمايد . تجربه تاریخی اثبات نموده که "بیمه" بهترین گزینه در این خصوص بوده و ارائه پوششهای مناسب بیمه ای توانسته است با ایجاد امنیت خاطر برای صاحبان حِرف،  صنایع و مدیران بنگاه های اقتصادی، هنگام وقوع حوادث آن ها را از ورشکستگی و زمین گیر شدن نجات داده و به چرخه اقتصادی جامعه بازگرداند.