بيمه بدنه خسارت وارده به اتومبيل مورد بيمه را جبران مي‌نمايد.

 

خسارت‌هاي تحت پوشش:

 

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد خودرو به يك جسم ثابت يا متحرك يا برخورد اجسام ديگر به آن و يا واژگوني، سقوط و يا چنانچه در حين حركت اجزا یا محمولات مورد بيمه به آن برخورد نمايد.

 

۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي، انفجار و يا صاعقه به خودرو وارد آيد.

 

۳- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي و يا شروع به دزدي به وسيله نقليه خسارت وارد شود.

 

خطرات اضافي :

 

بيمه گذار مي‌تواند با پرداخت حق بيمه اضافي، تمام يا تعدادي از خطرهاي مشروحه زير را به بيمه نامه اصلي خود اضافه نمايد:

 

۱- سرقت درجاي قطعات و لوازم خودرو

 

۲- هزينه اياب ذهاب در دوره تعميرات

 

۳- شكست شيشه به تنهايي

 

۴- تاثير مواد شيميايي، رنگ و اسيد

 

۵- خطرات حوادث طبيعي ( سيل، زلزله و ...)

 

۶- حذف ماده ۱۰ قانون بيمه (نوسان قيمت ها تا ۲۵% در خسارات جزئي)

 

۷- افت قيمت خودرو بر اثر حادثه

 

۸- افزايش قيمت خودرو

 

تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه بدنه

 

هرگاه بيمه‌گذار در طول يك‌سال مدت اعتبار بيمه‌نامه خسارتي از محل بيمه نامه دريافت نكند، به هنگام تجديد بيمه نامه، تخفيف عدم خسارت براي سال‌هاي بعد به ترتيب زير براي او منظور خواهد شد.

 

يك سال عدم خسارت  
     30 درصد
 دو سال عدم خسارت    
     45 درصد
 سه سال عدم خسارت   
    55 درصد
      چهار سال عدم خسارت         
    65 درصد
    پنج سال عدم خسارت و بيشتر       
    75 درصد

    

توصيه به بيمه گذاران بيمه بدنه

 

۱- هرگونه تغيير كاربري را به اطلاع شركت بيمه برسانيد.

 

۲- درصورت نصب لوازم اضافي، مراتب را به بيمه گر اعلام فرمائيد.

 

۳- براي بهره مندي بيشتر از مزاياي بيمه بدنه با پرداخت حق بيمه اندكي، خطرات اضافي را به خطرات اصلي بيمه نامه اضافه فرماييد.

 

۴- براي آشنايي بيشتر و پاسخگويي به سوالات احتمالي با يكي از شعب و يا نمايندگي هاي بيمه نوين تماس حاصل فرماييد.