در دنیا بنادر و صنعت دریانوردی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. در ایران بیشتر صادرات نفتی کشور که حجم اعظم درآمدهای کشور را حاصل می‌نماید از طریق بنادر جنوب انجام می‌پذیرد و قسمت بزرگی از واردات اقلام مختلف مورد نیاز کشور نیز از طریق دریا و مرزهای آبی کشور صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر مبادلات بازرگانی و حمل و نقل کالا از طریق دریا و یا فعالیت‌های مربوطه به صیادی نیز چرخ اقتصاد بخش بزرگی از خانوارهای ساکن منطقه جنوب و شمال کشور را به حرکت درمی‌آورد و منبع درآمدی این بخش از خانوارهای ساکن در منطقه را تشکیل می‌دهد برای کاهش ضرر های احتمالی ، جبران خسارات حوادث و کاهش ریسک در این صنعت بزرگ و با اهمیت می توان از طریق ارائه پوشش بیمه بدنه شناورها برای شناورهای بزرگ و کوچک فعال در منطقه امکانپذیر گردد.

بیمه‌های دریایی :

 بیمه‌های دریایی به دو بخش تقسیم می‌گردد :

1-     بیمه حمل و نقل دریایی (Marine Cargo)

2-    بدنه و ماشین آلات شناورها ( Machinery& Marine Hull)

 در اینجا بخش بیمه بدنه و ماشین آلات شناورها معرفی می گردد . خطرات دریا و آب راه‌های مختلف از گستردگی زیادی برخوردار است بالطبع خطراتی که در پوشش بدنه شناورها ارائه می گردد از تنوع زیادی برخوردار می‌باشد. خطرات مذکور خطراتی مانند آتش‌سوزی و انفجار ، دزدی دریایی ، سبک سازی ، برخورد با اسکله یا تأسیسات و تجهیزات بندری، خطرات دریا و آب راه‌ها و نیز رودخانه‌ها ، زمین لرزه ، آتشفشان یا صاعقه تا خطراتی مانند خطا و قصور فرمانده ، پرسنل و خدمه، راهنمایان و نیز تعمیر کنندگان یا اجاره کنندگان (مشروط بر اینکه خود بیمه‌گذار نباشند) و مسئولیت ناشی از تصادم و نیز زیان همگانی و نجات را شامل می‌گردد.

 

پوشش بدنه شناورها به دوصورت قابل ارائه می‌باشد :

 1-     پوشش زمانی یا مدت دار که مورد بیمه را برای مدت مشخصی مثلاً یکسال و یا بیشتر تحت پوشش قرار می‌دهد.

2-    پوشش یک سفر مشخص مثلاً برای یک سفر از مبدأ ساخت کشی به مقصد محل استقرار خریدار

 شرکت بیمه کوثر به منظور اطمینان خاطر به جامعه دریایی در رشته بدنه و ماشین آلات و مسئولیت شناور ، پوشش های زیر را به مالکان شناورها ارائه می دهد:

 -        بیمه تمام خطر بدنه و ماشین آلات (کلوز 280)

-        بیمه ازبین رفتن کلی شناور (کلوز 289)

-        بیمه ارزش اضافی شناور

-        بیمه مسئولیت مالکان شناور

 پوشش های فوق برای انواع شناور شامل کشتی های باربری عمومی ، کانتینربر ، تانکر ، صیادی، مسافربری ، تفریحی ، مسابقه ، لایروب ، یدک کش و لنج  و ... ارائه می گردد.

 

* هدف شرکت بیمه کوثر در صدور بیمه های بدنه و ماشین آلات کشتی رضایت مندی و احساس امنیت و آسودگی خاطر برای تمامی مشتریان گرانقدر این شرکت می باشد.