۱- بیمه آتش سوزی منازل مسکونی 
۲- بیمه آتش سوزی واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی 
۳- بیمه آتش سوزی انبارها و مراکز غیر صنعتی (مانند اماکن تجاری، اداری، مطب پزشکان و.....)

خطرات تحت پوشش: 
الف) خطرهاي اصلي : شامل آتش سوزي، صاعقه و انفجار
ب) خطرهاي اضافي يا تبعي كه بيمه گذار به اختيار مي تواند انتخاب كند و رايج ترين آن ها عبارتند از :
 زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب، طوفان و تندباد، سرقت با شكست حرز، تركيدگي لوله هاي آب، ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف، سقوط هواپيما و بالگرد، شكست شيشه، تركيدگي ظروف تحت فشار صنعتي، هزينه پاكسازي ضايعات، رانش زمين، شورش و بلوا و ...

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.