1- بیمه باربری وارداتی : کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت بدون انتقال ارز و یا از طریق اعتبارات اسنادی خریداری می‌گردند، تحت پوشش قرار می‌دهد و ابتیاع این بیمه نامه برای وارد کنندگان کالا اجباری می‌باشد
2- بیمه باربری صادراتی : کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می‌گردند را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

3- بیمه باربری داخلی : کالاهایی که از یک نقطه به نقطه ای دیگر در داخل کشور حمل می‌شوند تحت پوشش بیمه نامه های باربری داخلی قرار می‌گیرند.

پوشش‌های بیمه ای در بیمه های باربری وارداتی و صادراتی :
به طور کلی کالاهای وارداتی و صادراتی طبق یکی از شرایط زیر بیمه می‌شوند :
 
شرایط c عبارتند از :
آتش سوزی، انفجار، به گل نشستن کشتی، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگونی (کشتی، شناور) یا از راه و خط خارج شدن وسیله حمل زمینی، تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی غیر از آب، تخلیه کالا در بندر اضطراری، تفدیه کالا در جریان زیان همگانی، به دریا انداختن کالا برای سبک سازی، تلف کامل هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگیری، تخلیه کشتی یا شناور، عدم تحویل یک یا چند بسته کامل تجاری.
 
شرایط B عبارتند از :
کلیه خطرهای بیمه شده تحت شرایط C، به انضمام خطرهای زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، آبدیدگی، ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیف وان یا محل انبار، دزدی، دله‌دزدی، خسارت ناشی از چنگک، ریزش، پارگی، لب پریدگی، خراشیدگی و ضرب‌دیدگی.
 
شرایط A عبارتند از :
در این نوع بیمه کلیه خطرهایی که حین حمل محمولات را تهدید می‌کنند به غیر از مواردی که در بیمه نامه مستثنی شده است تحت پوشش قرار دارند.
خطرهای بیمه شده در بیمه نامه های باربری داخلی :
در این نوع بیمه نامه خطرات اصلی شامل (آتش سوزی، حادثه وسیله نقلیه) تصادف، تصادم، واژگون شدن یا پرت شدن وسیله نقلیه تحت پوشش می‌باشد.

ضمناً با موافقت بیمه گر و بیمه گذار می‌توان خطرهای اضافی که شامل (بارگیری و تخلیه، پرت شدن محموله از روی وسیله حمل، سرقت کلی، برخورد محموله با اجسام خارجی، زلزله، سیل، انفجار و صاعقه و... ) می‌باشد را تحت پوشش این بیمه نامه قرار داد.

  1. شرایط بیمه نامه :
  • انواع بیمه نامه های باربری :
  •   بیمه نامه باربری وارداتی : كالايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از كشورهاي خارجي به صورت بدون انتقال ارز و يا از طريق اعتبارات اسنادي خريداري مي گردد  را تحت پوشش بیمه قرار می دهد .
  • بیمه نامه باربری صادراتی :  كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردند را تحت پوشش بیمه قرار ميدهد .
  •  بیمه نامه های داخلی : كالايي كه از يك نقطه به نقطه ای دیگر در داخل کشور حمل مي شوند تحت پوشش بيمه  قرار مي دهد .
  •  بیمه نامه ترانزیتی : مبدأ و مقصد برخي از حمل ها در خارج از كشور ايران بوده و كشور ايران تنها در مسير حمل قرار دارد و پوشش این بیمه فقط در طول زمانی است كالا در محدوده كشور حمل مي شود . نرخ و شرايط بيمه نامه  صادراتي عيناً براي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.