مزایایی خرید سرویس نقره ای شامل لیست زیر می باشد:

 • عضویت در باشگاه مشتریان
 • شرکت در قرعه کشی فصلی
 • تخفیف نقره ای جهت خرید از فروشگاه
 • تخفیف نقره ای جهت شرکت در دوره های آموزشی
 • تخفیف نقره ای جهت شرکت در سمینارهای آموزشی
 • دسترسی به منابع آموزشی اختصاصی
 • مشاهده لیست کامل مناقصات
 • مشاهده لیست کامل رزومه افراد جویای کار
 • امکان ثبت فرصت شغلی جهت جذب نیرو
 • صفحه مخصوص معرفی نمایندگی
 • دفتر کار مجازی جهت ارتباط و مدیریت مشتریان
 • نمایش در لیست نمایندگان نقره ای
 • ...

صفحه نمایندگی شامل موارد زیر می باشد:

 • مشخصات معرفی نمایندگی (نام و نام خانوادگی / کد / لوگو و ...)
 • شرکت بیمه ای
 • اطلاعات تماس (همراه / تلفن / فاکس / پست الکترونیک / کد پستی / آدرس و ...)
 • نشان دادن دقیق مکان نمایندگی بر روی نقشه
 • آدرس شبکه های اجتماعی
 • تصویر مجوز نمایندگی 
ریال2,500,000,