•   معرفی هشت سامانه بیمه ایران در نمایشگاه الکامپ / بازدید وزیر ارتباطات از غرفه بیمه ایران در نمایشگاه الکامپ 

  •  سامانه یکپارچه بیمه‌گری (Core Insurance)؛ سامانه درمان الکترونیکی (سدا)؛ مرکز جامع ارتباط با ذی‌نفعان (SRM)؛ دریافت و پرداخت الکترونیکی؛ نرم افزار همراه بیمه ایران؛ باشگاه مشتریان؛ هوش تجاری (BI)؛ و سامانه خسارت سیار، پروژه‌ها و سرویس‌هایی هستند که توسط شرکت بیمه ایران در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شوند.

اکبر افتخاری، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری شرکت سهامی بیمه ایران با بیان اینکه بیمه ایران در نمایشگاه الکامپ 95 حضور فعال دارد ، گفت: با توجه به اجرای پروژه‌های بزرگ فناوری اطلاعات در شرکت بیمه ایران طی سه سال گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از غرفه خود در نمایشگاه الکامپ را در اختیار بیمه ایران قرار داد تا به معرفی پروژه‌های برگزیده و راهبردی خود بپردازد.

او افزود: سامانه یکپارچه بیمه‌گری (Core Insurance)؛ سامانه درمان الکترونیکی (سدا)؛ مرکز جامع ارتباط با ذی‌نفعان (SRM)؛ دریافت و پرداخت الکترونیکی؛ نرم افزار همراه بیمه ایران؛ باشگاه مشتریان؛ هوش تجاری (BI)؛ و سامانه خسارت سیار، پروژه‌ها و سرویس‌هایی هستند که توسط شرکت بیمه ایران در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شوند.

گفتنی است علاقمندان به بازدید از غرفه بیمه ایران در نمایشگاه الکامپ 95 می‌توانند به سالن دولت الکترونیکی، سالن 37B ، مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کنند.   

بازدید وزیر ارتباطات از غرفه بیمه ایران در نمایشگاه الکامپ

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روز از نمایشگاه الکامپ 95 از غرفه بیمه ایران در این نمایشگاه بازدید کرد.

وزیر ارتباطات در این بازدید با سامانه درمان الکترونیکی بیمه ایران (سدا) آشنا شد. سدا از پروژه‌های راهبردی بیمه ایران در حوزه فناوری اطلاعات است که از سال 1393 با هدف الکترونیکی کردن فرایند درمان تکمیلی و بهبود روابط ذی‌نفعان و بازیگران درگیر در این فرایند راه اندازی شده است.

طبق آخرین آمارهای بیمه ایران، در حال حاضر 10411 واحد و 2559 مرجع درمانی در سرتاسر کشور از سامانه سدا استفاده می‌کنند.