اسامی سری دوم متقاضیان حضور در مصاحبه تخصصی دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای موضوع آیین نامه شماره ۸۵(مصوب)شورای عالی بیمه اعلام شد

 

تذکر ۱: متقاضی اخذ پروانه ارزیایی خسارت بیمه ای موضوع آیین نامه شماره ۸۵ شورای عالی بیمه، قبل از انجام ثبت نام در سامانه الکترونیکی سنهاب ، مکلف به مطالعه آیین نامه مذکور بوده و صرفاً در صورت داشتن شرایط ماده ۳ آیین نامه مذکور می تواند نسبت به ثبت نام اقدام نماید. بنابراین چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام تا زمان صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای مشخص گردد اطلاعات، مدارك و مستندات وی ، منطبق با شرايط و ضوابط آیین نامه نبوده یا آنکه حایز شرایط حضور در مصاحبه و یا دریافت پروانه نمی باشد، فرآيند ثبت نام وی كان لم يكن تلقي گرديده و مسئوليت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

تذكر ۲ : متقاضی باید نیم ساعت قبل از زمان تعيين شده در جدول مذکور با در دست داشتن اصل گواهي سابقه فعاليت، اصل مدرك تحصيلي، اصل كارت ملي و اصل كارت انجام خدمت وظيفه جهت شركت در مصاحبه تخصصی به نشاني : خيابان نلسون ماندلا (آفريقا)- نبش كوچه مريم - بيمه مركزي ج.ا.ايران - طبقه ۹ - اداره كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي مراجعه نماید.

تذکر ۳ : متقاضیان اخذ پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ملزم به شرکت در اولین دوره آموزشی تخصصی - توجیهی بوده و باید گواهینامه قبولی دوره را اخذ نمایند.

 

تذکر ۴ : متقاضیان حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه آموزشی تخصصی- توجیهی ، فرصت دارند نسبت به تکمیل پرونده جهت اخذ پروانه اقدام نمایند.

تذکر ۵ : مرجع رسمی اطلاع رسانی، پرتال بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

ردیف

کد رهگیری

نام

نام خانوادگی

تاریخ مصاحبه

ساعت مصاحبه

۱

۶۰۲۶

سعید

فرهانی

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۴:۰۰

۲

۶۳۷۶

فاطمه

محمدی

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۴:۳۰

۳

۵۹۱۰

احمد

جلیلیان معقول

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۵:۰۰

۴

۶۰۲۵

محمدعلی

زارع زاده

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۵:۳۰

۵

۵۹۳۱

علیرضا

رئوف اصلی

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۴:۰۰

۶

۶۳۲۳

مهدی

اسدی

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۴:۳۰

۷

۶۱۷۶

اردوان

داداشی

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۵:۰۰

۸

۶۳۵۵

عباس

معین درباری

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۵:۳۰

۹

۶۰۱۲

علی

باهو طرودی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۴:۰۰

۱۰

۵۷۲۲

حمیدرضا

بهشتی نژاد

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۴:۳۰

۱۱

۵۹۷۱

ولی اله

حقیقت

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۵:۰۰

۱۲

۶۴۳۶

عبدالرسول

فاضلی

۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۵:۳۰

۱۳

۶۴۲۰

امیررضا

پیموده

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۴:۰۰

۱۴

۶۴۳۷

غلامرضا

ترابی

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۴:۳۰

۱۵

۶۲۵۵

علی

توحیدی

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۵:۰۰

۱۶

۶۴۱۰

فرزانه

زمانی سبزی

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۵:۳۰

۱۷

۶۳۷۴

پرویز

سعیدعسكری

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۴:۰۰

۱۸

۶۲۴۹

حمیدرضا

صنعتی

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۴:۳۰

۱۹

۶۴۴۲

اعظم

معتمد

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۵:۰۰

۲۰

۶۲۱۴

عبداله

میرزاده اهری

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۵:۳۰

۲۱

۶۲۳۵

هاشم

نورمحمداهری

۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱۴:۰۰

۲۲

۵۱۲۹

داود

رحیمی

۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱۴:۳۰

۲۳

۶۲۷۵

محمد

فدائی

۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱۵:۰۰

۲۴

۶۲۰۴

حسین

نظری

۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۴:۰۰

۲۵

۵۹۱۲

مجید

حسن پور کرانی

۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۴:۳۰

۲۶

۶۴۶۹

سیاوش

رادمهر

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۱۴:۰۰

۲۷

۶۴۰۹

علی

سمیعی نژاد

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۱۴:۳۰

۲۸

۶۳۱۱

علیرضا

بهروش

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۱۵:۰۰

۲۹

۶۲۷۴

محمد

داوطلب

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۴:۰۰

۳۰

۶۲۱۱

صادق

صدیقی

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۴:۳۰

۳۱

۶۱۹۵

هادی

عنایتی

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۵:۰۰

۳۲

۶۲۱۹

مهدی

قاسمی ناولیق

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۵:۳۰

۳۳

۶۴۴۶

حميد

قندي

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۴:۰۰

۳۴

۶۲۲۱

فرخ

كاوه

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۴:۳۰

۳۵

۶۲۲۵

امیر

منكوئی

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۵:۰۰

۳۶

۶۲۸۷

علی

هشترخانی

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۵:۳۰

۳۷

۶۴۷۰

رضا

افرادی قادی

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۱۴:۰۰

۳۸

۶۲۵۱

وحید

طائی

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۱۴:۳۰

۳۹

۶۴۸۳

محمد

وطن خواه

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۱۵:۰۰

۴۰

۶۲۹۱

محمدمهدی

امیرحسینی

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۱۵:۳۰

۴۱

۶۳۶۵

رضا

شیری

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۴:۰۰

۴۲

۶۴۳۳

محمد

شمس الدینی

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۴:۳۰

۴۳

۶۴۶۱

حسين

نجات بخشي

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۵:۰۰

۴۴

۶۴۷۶

بهروز

فرهادی

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۵:۳۰

۴۵

۶۲۳۱

احمد

اغتفاری

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۴:۰۰

۴۶

۶۲۲۷

رضا

حسنی علیائی

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۴:۳۰

۴۷

۶۳۰۳

مریم

رجب

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۵:۰۰

۴۸

۶۲۲۸

مرتضی

لطفی

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۵:۳۰

۴۹

۶۲۴۱

احسان

محمدپور

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۴:۰۰

۵۰

۶۴۹۲

عماد

شمشیری

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۴:۳۰

۵۱

۶۲۳۴

علی اكبر

هاتفی كوشا

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۵:۰۰

۵۲

۶۲۳۲

محمد

دارابی

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۵:۳۰

۵۳

۶۴۱۱

محسن

یزدی آقامحمودی

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۴:۰۰

۵۴

۶۳۱۴

اردشیر

فربد

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۴:۳۰

۵۵

۵۱۱۷

سعید

اسلامی

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۵:۰۰

۵۶

۶۴۵۹

آريا

نيكخواه

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۱۴:۰۰

۵۷

۵۱۲۸

مهرداد

آریافر

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۱۴:۳۰

۵۸

۵۸۹۴

محمودرضا

عینی زاده زنجانی

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۱۵:۰۰

۵۹

۶۳۴۹

ابوطالب

نافه مشكین

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۱۵:۳۰

۶۰

۶۲۷۸

حمید

یوسفی

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۱۴:۰۰

۶۱

۶۲۸۵

جهانگیر

افشار

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۱۴:۳۰

۶۲

۶۲۸۹

رحمان

اكبربیگلو

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۱۵:۰۰

۶۳

۵۱۰۶

فرهاد

تبریزی

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۱۵:۳۰

۶۴

۶۲۳۸

مسعود

حاجی براتی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۴:۰۰

۶۵

۶۲۳۰

مصطفی

شاكریان دهكردی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۴:۳۰

۶۶

۵۸۸۲

عطاءاله

شیرانی بیدآبادی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۵:۰۰

۶۷

۶۳۵۳

سعید

عباسقلی دولابی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۵:۳۰

۶۸

۶۲۴۶

سیدوریا

قریشی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۴:۰۰

۶۹

۶۴۵۶

اكبر

قیومی جوینانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۴:۳۰

۷۰

۵۲۲۱

ابراهیم

گلستانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۵:۰۰

۷۱

۵۱۲۷

وحید

رحمانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۵:۳۰

۷۲

۵۹۴۹

علیرضا

عباد

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۴:۰۰

۷۳

۶۴۰۵

حبیب

لطف الهی یقین

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۴:۳۰

۷۴

۶۴۸۱

محمدهادی

رحیمی

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۵:۰۰

۷۵

۶۴۸۰

فریدون

معصومی

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۵:۳۰

۷۶

۶۴۵۲

جعفر

محمدی

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۴:۰۰

۷۷

۶۴۵۱

سیدعلی

میرنورانی

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۴:۳۰

۷۸

۵۸۴۶

صاحب

نوروزی ایلواری

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۵:۰۰

۷۹

۶۱۹۸

علی

فیاض

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۵:۳۰

۸۰

۴۷۲۴

سمیه

ایمانی امیرآباد

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۴:۰۰

۸۱

۵۶۷۱

شاهین

رضائی

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۴:۳۰

۸۲

۶۴۳۱

محمدرضا

فلاح

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۵:۰۰

۸۳

۶۳۰۶

محمد

عیسی مرادرودبنه

۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۵:۳۰

۸۴

۶۳۶۰

زهرا

اسلامی

۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۴:۰۰

۸۵

۶۴۵۵

آذر

آقابابالو

۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۴:۳۰

۸۶

۶۱۲۸

آرزو

بابائی

۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۵:۰۰

۸۷

۶۳۶۳

حمیدرضا

بابوسن

۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۵:۳۰

۸۸

۶۴۲۵

حمید

پاتو

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۴:۰۰

۸۹

۶۲۴۷

مهین

جهانگیری

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۴:۳۰

۹۰

۶۳۹۶

ویدا

حسن پور

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۵:۰۰

۹۱

۶۴۹۰

مسعود

بذرگری

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۵:۳۰

۹۲

۶۲۴۸

سمانه

خواستان

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۴:۰۰

۹۳

۶۳۷۹

اعظم

سلیمی نمینی

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۴:۳۰

۹۴

۶۳۰۵

سیدعلی

سیدهاشمی ریزی

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۵:۰۰

۹۵

۶۴۲۹

زینب سادات

شمسی بیدگلی

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۵:۳۰

۹۶

۶۱۹۶

بهاره

عبداللهی

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۴:۰۰

۹۷

۶۲۰۹

زهرا

فاتحی

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۴:۳۰

۹۸

۶۳۱۷

ماندانا

قاسمی

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۵:۰۰

۹۹

۵۱۶۰

محیا

مطیعی

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۵:۳۰

۱۰۰

۶۲۳۹

فرهاد

میربلوك

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۴:۰۰

۱۰۱

۶۴۰۲

مهشید

میرزائی چرخی

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۴:۳۰

۱۰۲

۶۰۷۹

پریا

خدابنده لوی حیدرآباد

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۵:۰۰

۱۰۳

۶۴۳۵

گلناز

مرادی

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۵:۳۰

۱۰۴

۶۳۳۵

الهام

زاغی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۴:۰۰

۱۰۵

۶۴۴۷

سعیده

خادمیان

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۴:۳۰

۱۰۶

۶۳۷۱

شیوا

دبیری

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۵:۰۰

۱۰۷

۶۴۴۵

الهه

رحمن زاده كوچه

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۵:۳۰

۱۰۸

۶۲۷۱

مازیارمحمد

اخوان

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۱۴:۰۰

۱۰۹

۶۴۶۸

مهرناز

زنگنه پور

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۱۴:۳۰

۱۱۰

۶۴۱۶

نرگس

عسكری

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۱۵:۰۰

۱۱۱

۶۳۶۷

هانیه

كسرلو

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۱۵:۳۰

۱۱۲

۶۲۹۹

سجاد

حسینی

۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱۴:۰۰

۱۱۳

۶۳۸۶

سرور

معتمدی

۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱۴:۳۰

۱۱۴

۶۲۴۳

مریم

روحانی

۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱۵:۰۰

۱۱۵

۶۴۲۲

مصطفی

ملك محمدی

۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱۵:۳۰

۱۱۶

۶۳۵۷

حسین

لكزائی

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۴:۰۰

۱۱۷

۶۳۴۸

مجید

نظری

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۴:۳۰

۱۱۸

۶۴۰۷

رقیه

فكری

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۵:۰۰

۱۱۹

۶۴۷۱

زهرا

سعادت پور

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۵:۳۰

۱۲۰

۶۴۹۷

محسن

نیکجو

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۶:۰۰

۱۲۱

۶۴۲۱

فرشته

غلام زاده

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۴:۰۰

۱۲۲

۶۲۰۶

سیما

فخردوزدوزانی نژاد

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۴:۳۰

۱۲۳

۶۲۲۶

ایمان

عابدی

۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۱۴:۰۰

۱۲۴

۶۳۸۰

رضا

آخوندی نصرآبادی

۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۱۴:۳۰

۱۲۵

۶۰۳۵

حسن

نیك پور

۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۱۵:۰۰

۱۲۶

۶۴۰۶

بهزاد

روشنی

۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۱۴:۰۰

۱۲۷

.

حسین

ترنجی جهرمی

۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۱۴:۳۰

۱۲۸

۶۲۷۶

حسین

بنافی

۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۴:۰۰

۱۲۹

۶۱۷۰

اسمعیل

طلوع شریفی

۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۴:۳۰

۱۳۰

۶۱۹۹

پرویز

فرج تبار

۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۵:۰۰

۱۳۱

۴۹۸۸

مسعود

فكورفر

۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۵:۳۰

۱۳۲

۵۰۹۰

حمیدرضا

نیكوكار

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۴:۰۰

۱۳۳

۶۳۵۶

رحیم

فرجی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۴:۳۰

۱۳۴

۵۹۱۷

مازیار

پهلوان

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۵:۰۰

۱۳۵

۶۳۲۵

حسین

جوینی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۵:۳۰

۱۳۶

۶۳۸۹

عادل

رجبی پهنه كلائی

۱۳۹۷/۰۹/۰۵

۱۴:۰۰

۱۳۷

۶۴۱۴

فریبرز

سپهره

۱۳۹۷/۰۹/۰۵

۱۴:۳۰

۱۳۸

۶۴۰۳

غلامرضا

شریلو

۱۳۹۷/۰۹/۰۵

۱۵:۰۰

۱۳۹

۶۴۰۸

مهدی

محبی

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۴:۰۰

۱۴۰

۶۳۸۵

حمیدرضا

نوروزی

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۴:۳۰

۱۴۱

۶۳۸۸

محمدتقی

یعقوبی

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۵:۰۰

 

 

  

با آن بیمه همراه باشید: