هفته گذشته A.M. Best با برگزاری سمیناری در دوبی به ارایه گزارش صنعت بیمه د رجهان پرداخت که نکته قابل توجه این بود که نامی از ایران در لیست کشور ها مشاهده نشد.

 حوادث فاجعه آمیز در سال 2017 برای بیشتر بیمه گران اتکایی به صرفه و درآمدزا بوده است./ظرفیت بیمه اتکایی جهانی بدون تغییر باقی مانده است .

کمپانی رتبه بندی  A.M. Best به عنوان تنها شرکت رتبه بندی بین المللی که بر صنعت بیمه تمرکز دارد ، هر ساله گزارش های فصلی از وضعیت صنعت بیمه جهان را در قالب سمینارهائی چند روزه ارائه می کند.

هفته گذشته A.M. Best با برگزاری سمیناری در دوبی به ارایه گزارش صنعت بیمه د رجهان پرداخت که نکته قابل توجه این بود که  نامی از ایران در لیست کشور ها مشاهده نشد.

در بخشی از سمینار سه روزه A.M. Best  به بررسی حوادث فاجعه آمیز جهان در سال 2017 پرداخت و ظرفیت بیمه گران اتکائی در دنیا را با استناد بر امار موجود مورد بررسی قرار داد.

بر اساس گزارش A.M. Best  ظرفیت بیمه اتکایی جهانی بدون تغییر باقی مانده است .

بر اساس گزارش A.M. Best که در تصویر بالا نیز دیده می شود حوادث فاجعه آمیز در سال 2017 برای بیشتر بیمه گران اتکایی به صرفه و درآمدزا بوده است.

این شرکت بین المللی تشریح کرد که  شرایط  بیمه گران اتکائی در سال 2017  ظرفیت همگرایی برای تجدید قوا در مقابل حوادث گذشته را برای بیمه گران اتکایی در اینده به خوبی فراهم می کند.

همچنین در این سمینار تاکید شد، ظرفیت بیمه اتکایی دنیا با وجود حوادث فاجعه آمیز عمده در سال 2017 بدون تغییر باقی ماند.

نمودار بالا میزان سرمایه بیمه گران اتکایی در دنیا (میلیارد دلار) را از سال 2012 تا 2018 نشان می دهد.

همان طور که مشخص است،میزان سرمایه اتکائی ( treditoinal capital )بیمه گران اتکائی از 292 میلیارد دلار در سال 2012 به 362 میلیارد دلار در سال 2018 افزایش یافته است.
و میزان سرمایه از محل بازار سرمایه( convergance capital ) از 19 میلیارد دلار با افزایش معنی داری به 100 میلیارد دلار رسیده است. / منبع:ریسک نیوز

 

با آن بیمه همراه باشید: