شهادت یک آتش نشان درجریان آتش سوزی منزل مسکونی در تهران

آتش نشان شریف , شهید علی قانع بامداد امروز در جریان آتش سوزی

منزل مسکونی در تهران، 15 نفر را نجات داد و خود به شهادت رسید.

به خانواده و همکاران فداکار ایشان تسلیت عرض می نماییم .

روحشان شاد

 

شهید علی قانع