بیمه سامان؛ برنده مناقصه پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر امسال نیز به روال سال های گذشته به منظور تحت پوشش قرار دادن بیمه باربری محصولات این شرکت نسبت به برگزاری مناقصه عمومی در بازار بیمه اقدام کرد که این مناقصه با حضور تعدادی از شرکت های بیمه و بیمه سامان برگزار شد.
شرکت پتروشیمی امیر کبیر بعد از دریافت پیشنهادهای شرکت کنندگان در این مناقصه و ارزیابی شرایط متقاضیان، شرکت بیمه سامان را به عنوان برنده مناقصه معرفی کرد که این موفقیت تایید کننده ارایه خدمات با کیفیت و قیمت رقابتی خدمات بیمه ای بیمه سامان است.

 بر این اساس، پوشش بیمه باربری صادراتی محصولات شرکت پتروشیمی امیرکبیر از این پس بر عهده بیمه سامان خواهد بود.

 

 

شركت پتروشيمي اميركبير يكي از بزرگتـريـن واحدهاي پـلي الفيـني كشور با تـوليـد سالانـه 700 هزارتـن انواع پلي اتيلن سبك، سبك خـطي، سنگيـن، مـواد اوليـه مورد نيـاز در صنايـع پايــیــن دستي همچنين تـوليـد سالانـه 20 هزار تــن به عنـوان كوپليــمر مصـرفي و محصـول بوتادين به ميـزان 51 هزار تـن فعال است که این محصولات از طريـق اداره بـازرگـانـي مجتـمع در دو بخش داخلي و خارجي عرضه می شود./منبع:ریسک نیوز

 

ابراهیم حمیدی از بیمه ایران معین برکنار شد.png

 

با آن بیمه همراه باشید: