بیمه معلم در سال 96 معادل 70/22 درصد سود قطعی به حساب اندوخته بیمه گذاران بیمه های  زندگی و سرمایه گذاری واریز کرد.
متوسط سود قطعی پرداخت شده شرکت بیمه معلم در 7 سال گذشته معادل 23 درصد به اندوخته بیمه گذاران واریز شده است.
این در حالی است که بین شرکتهایی که تاکنون سود 96 را اعلام کرده اند، بیشترین سود قطعی را بیمه معلم پرداخت نموده است.
 

گفتگوی مبسوط با سعید گیوه چی مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم را در ادامه بخوانید،،،

سعید گیوه چی  در پاسخ به این سوال که  با توجه به سود مناسب سایر بازارهای مالی، آیا فروش بیمه نامه های عمر با سودهای پایین تر
می تواند توجیه مناسبی برای سرمایه گذاری داشته باشد،گفت:بازار های مالی شامل  بازار سرمایه، پول، کالا، بیمه و سایر می باشد، در این میان بازار بیمه از دو جنبه برای مشتریان حائز اهمیت است :

1ـ  ارائه پوشش های بیمه ای اشخاص، اموال و مسئولیت که در بازارهای مالی دیگر وجود ندارند. ازجمله می توان به پوشش های فوت، حادثه، نقص عضو، هزینه پزشکی ناشی از حادثه، امراض خاص که
پوشش های حمایتی در صورت وجود مشکل خصوصا برای سرپرست خانواده است، اشاره نمود.

2ـ امکان سرمایه گذاری بلند مدت با حق بیمه های ناچیز (سرمایه گذاری خرد) با سود تضمین شده و سود مشارکت در منافع که عموما سودهای حاصل شده بیشتر از سودهای ارائه شده توسط نهادهای تخصصی سرمایه گذاری همچون بانک می باشد. (امتیازات سرمایه گذاری بیمه نسبت به بانک / بورس).

حال با این تفاسیر بیمه معلم علاوه بر ارائه پوشش های بیمه مادام العمر و مستمری،  در 7 سال گذشته بطور متوسط 23 درصد سود قطعی (سود تضمینی +سود مشارکت در منافع) به بیمه گذاران بیمه های زندگی و سرمایه گذاری پرداخت نموده است:

سال 90 معادل 21 درصد

سال 91 معادل 22 درصد 

سال 92 معادل 23 درصد 

 سال 93 معادل 24.05 درصد 

سال 94 معادل 25 درصد 

سال 95 معادل 23.30 درصد

سال 96 معادل 22.70 درصد

 

 

با آن بیمه همراه باشید: