هیأت مدیره بیمه دانا به اتفاق آراء ابراهیم کاردگر نماینده سهام عدالت در هیأت مدیره این شرکت را به عنوان مدیرعامل جدید بیمه دانا انتخاب کرد.

بر اساس این گزارش در جلسه روز یکشنبه هیأت مدیره بیمه دانا که با حضور دکتر رضا جعفری رئیس هیأت مدیره، دکتر سیدمجتبی عطری عضو هیأت مدیره، اسماعیل مهدوی نیا عضو هیأت مدیره و سعید شیرزادی عضو هیأت مدیره برگزار شد، دکتر ابراهیم کاردگر نماینده  دولت در سهام عدالت در هیأت مدیره به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید بیمه دانا انتخاب و معرفی شد.

 

 

با آن بیمه همراه باشید: