پس انداز برای پرداخت هزینه های تحصیلی و ازدواج و اشتغال فرزندمان از دغدغه های همه ماست. بخشی از کارهای ما مربوط به آینده فرزندانمان می باشد مانند انتخاب کودکستان و مدرسه مناسب چون درموفقیت آتی فرزندمان تاثیر مستقیم دارد.ما به تغذیه آنان نیز حساس هستیم چون سلامت جسمی حال و آینده فرزندمان مهم است . ما به خوشبختی فرزندان مان می اندیشیم و همواره در جستجوی بهترین انتخاب برای ساختن آینده ای درخشان برایشان هستیم . کدام مهد کودک ؟ کدام مدرسه ؟ کدام پزشک ؟ کدام کلاس کمک آموزشی ؟ کدام ورزش ؟ ودر نهایت کدام برنامه ریزی مالی برای ساختن رویاهای رنگارنگ فرزندان دلبندمان ؟ بیمه زندگی و سرمایه گذاری پاسخگوی نیاز اخیر است  ...!