لوگو بیمه سینا

 پاسخگویی به سوالات بیمه ای 

 جناب آقای امیر بیرک نماینده محترم بیمه سینا (6018) مشاورسبز شما  می باشند

بیمه سینا ،بیمه تکمیل درمان ،اسکن قلب ،آزمایشگاه ،تعرفه نظام پزشکی،

 

مشاورسبزبیمه سینا  

 

 

 

 

 
 
برای برقراری ارتباط با ایشان می توانید با شماره :   
09143093644 و35234152_041 تماس بگیرید