تاریخچه شرکت بیمه نوین 

 شركت بيمه نوين به عنوان هجدهمين شركت بيمه در كشور جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1384.10.20 تحت شماره 263461 در اداره ثبت شركت‌هاي تهران به ثبت رسيده و پس از اخذ مجوز فعاليت از بيمه مركزي ايران (به شماره 30881 مورخ 1384.12.14) فعاليت خود را آغاز نموده است.

مؤسسان شركت
مؤسسان شركت شامل سه گروه:

- بانكي و مالي (بانك اقتصاد نوين و شركت‌هاي وابسته)

- صنعتي (شركت توسعه صنايع بهشهر و شركت‌هاي وابسته)

- ساختماني (شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران و شركت‌هاي وابسته، شركت پيمانكاري بين‌المللي استراتوس و شركت‌هاي وابسته) هستند.

سرمايه شركت
سرمايه شركت مبلغ 800 ميليارد ريال است. بيش از 80% سهام متعلق به سهامداران حقوقي و حدود 20% سهام متعلق به سهامداران حقيقي است.
موضوع شركت عبارتست از:
الف) انجام عمليات بيمه‌اي در تمامي رشته‌هاي بيمه‌اي اعم از اشخاص، اموال، مسئوليت.
ب) سرمايه‌گذاري از محل سرمايه، اندوخته‌ها و ذخائر.
ج) انجام بيمه‌هاي اتكائي واگذاري (تحصيل پوشش اتكائي) حسب نياز.
تمامي عمليات شركت اعم از بخش بيمه‌گري و سرمايه‌گذاري در چارچوب قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي، قانون تجارت، مصوبات شوراي عالي بيمه و اساسنامه شركت خواهد بود.

بخشي از سياست‌هاي اجرايي شركت در ارائه خدمات
- بازديد اوليه دقيق و تخصصي به منظور تفكيك ريسك و ارائه نرخ مناسب
- بازديدهاي ايمني متناوب در طول دوره پوشش به منظور جلوگيري از اتلاف سرمايه‌هاي بيمه‌گذاران
- پوشش ارزش واقعي مورد بيمه
- ارائه پوشش مناسب براي خطرات مورد درخواست بيمه‌گذار با كمترين نرخ و مناسب ترين شرايط
- ارائه بيمه‌نامه با شرايط و مقررات تخصصي و حرفه‌اي به منظور حفظ منافع بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان
- مشاوره رايگان به بيمه‌گذاران
- راهنمايي خسارت ديد‌گان در هنگام بروز خسارت
- انجام كارشناسي، برآورد و پرداخت خسارت در كوتاه‌ترين زمان ممكن
- استفاده از مجرب‌ترين كارشناسان در بخش صدور و پرداخت خسارت
- استفاده از كادر مجرب و خوشنام صنعت بيمه به منظور ارائه خدمات به مشتريان گرامي