بیمه سرمد در یک نگاه

بیمه سرمد به مانند تمامی شرکت‌های بیمه، سهامی عام است، بنابراین پذیره نویسی سهام عمومی آن در مورخه 1392/11/24 آغاز گردید. در مرحله پذیره نویسی عمومی، شرکت آرمان صادرات سپهر و همچنین یکی دیگر از بزرگترین و خوشنام‌ترین گروه های مالی و اعتباری کشور یعنی بانک شهر بواسطه شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا، وارد جامعه سهامداران عمده شرکت بیمه سرمد گردیدند که به همین سبب بیمه سرمد تنها شرکت بیمه‌گر صنعت بیمه کشور است که دو بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات ایران و بانک شهر را بعنوان سهامدار اصلی در کنار خود دارد.

موسسان و سهامداران اصلی
بانک صادرات ایران
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
موسسه همیاری غدیر
شرکت آرمان صادرات سپهر
گروه توسعه اقتصادی رستا

موضوع فعالیت شرکت
مطابق با اساسنامه مصوب، موضوع فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت ‌است از:
1. انجام عملیات بیمه‌ای در انواع رشته‌های بیمه‌ای زندگی و غیر زندگی
2. تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور
3. قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی
4. سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی

اهداف کلان و استراتژیها
پایدار سازی جریان ارزش اقتصادی شرکت
توسعه سرمایه های انسانی
ارتقاء کیفیت از طریق بهبود میزان تطابق عملکرد شرکت با انتظارات مشتریان
ایجاد ترکیب پرتفوی متعادل و متوازن پرتفوی
خرده فروشی با تمرکز بر بیمه های زندگی با هدف سود آوری به جای پرتفوی محوری صرف