تاریخچه شرکت بیمه دی

شرکت بیمه دی ( سهامی عام ) در سال 1383 با اخذ مجوز رسمی از بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه ، با شماره ثبت 241511 در ادراه ثبت شرکتهای تهران به منظور ارایه خدمات بیمه ای در رشته های مختلف به ثبت رسید. این شرکت با بهره مندی از کارشناسان متخصص و متبحر صنعت بیمه و همچنین گسترش شبکه فروش خود در تمامی نقاط کشور با سرلوحه قراردادن شعار تعهد ،تخصص و نوآوری به طور مستمر سعی در ارایه خدمات بهینه و مطلوب به بیمه گذاران خود را نموده است.

بیانیه ماموریت
ما به عنوان یک شرکت بیمه، متعهد شده ایم که با درک مخاطرات و نیازهای مشتریانمان در سطح ملی و منطقه ای، منابع خود را برای توسعه خدمات مورد نیاز آنها با رویکردی متمایز به کار گرفته و حفظ منافع همه ذینفعان و حداکثرسازی رضایت آنها را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

منشور اخلاق حرفه ای
کلیه فعالان صنعت بیمه به اصول اخلاقی زیر متعهد، هستند:
پایبندی به مقررات و تعهدات
احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی اثر کردن آنها،
برخورد با همکاران و واسطه هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می پردازند؛
عدم چشم پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد؛
پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛
پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛
رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروزی از اصول بیمه گری، به ویژه در تعیین نرخ و شرایط:

عدالت و انصاف
تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛
رفتار منصفانه با مشتریان و طرف های تجاری در همه جوانب؛
پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛
تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

شفافیت و صداقت
صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش های فریب دهنده، پنهان کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات؛
خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی؛
انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی های حرفه ای خود به صورت واقعی؛
اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات؛
توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت های دریافت خسارت؛
برقراری روابط شفاف با مشتری به گونه ای که امکان هیچ نوع سوء استفاده نباشد؛

حفظ کرامت انسانی
خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه های سرگرمی و تفریحی برای طرف های تجاری؛
انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت های غیرموجه مبرا می باشند؛
محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همکاران ورقبا؛

رعایت حقوق اجتماعی
احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛
احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛
سلوک و عدم کینه توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملکردها را نقد می کنند؛
مقابله با پولشویی و هر گونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد؛
پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛
همکاری با سازمان های مردم نهادو حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می شد؛
پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛
احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.