با حضور اساتید برجسته صنعت بیمه کشور 

 

استاد حمید امامی 

 

استاد حامد عسگری 

 

استاد حامد سپانو 

 

کامران صحت 

 

و بسیا ی دیگر از اساتید برجسته کشور

برای ثبت نام در این دوره آموزشی باید در سایت آن بیمه ثبت نام کنید و یا با کاربر خود وارد شوید.