هوش مالی بخشی از هوش کلی ماست که برای حل مشکلات مالی از آن استفاده می کنیم. مشکلات مالی رایج در دنیای امروز، تطبیق نداشتن درآمدها و هزینه های زندگی،نداشتن خانه شخصی، بدهکاری، هزینه های ماشین، هزینه های بهداشتی و درمانی و ... است که با استفاده از هوش مالی می توان آنها را برطرف کرد.

اگر هوش مالی را درخود تقویت نکنیم روز به روز مشکلات وخیم تر می شوند و شرایط روز به روز سخت تر. واقعیت این است که پول تاثیر به سزائی بر سبک زندگی و کیفیت زندگی دارد. پولآسایش می آورد، آزادی زمانی و آزادی انتخاب می آورد.

ولی بدست آوردن پول به تنهائی اگر با استفاده از هوش مالی نباشد منجر به ثروتمند شدن نمی شود.این نکته را بایددر نظر داشت که اگر بتوانید مشکلات مالی را حل کنید هوش مالی شما رشد می کند ووقتی هوش مالی رشد کند ثروتمند تر می شوید و اگر مشکلات مالی را حل نکنید روز بهروز فقیر تر می شوید .

 

 

 

 

بعضی از نمونه های مشکلات مالی متداول عبارتند از:

  1. من پول کافی در نمی آورم .

  2. شدیدا زیر بار بدهی هستم .

  3. نمی توانم از عهده خربد خانه برآیم .

  4. ماشینم خراب است . چه طور می توانم هزینه تعمیرش را تامین کنم .

  5. 100 هزار دلار دارم . کجا باید سرمایه گذاری کنم . 

  6. فرزندم می خواهد به دانشگاه برود ،اما پولش را نداریم .

  7. پول کافی برای بازنشستگی ام ندارم .

  8. کارم را دوست ندارم ،اما نمی توانم رهایش کنم . 

  9. بازنشسته شده ام و پولم دارد تمام می شود .

 

                                                   

  هوش مالی این مشکلات و سایر مشکلات مالی را حل می کند .متاسفانه اگر هوش مالی برای حل مشکلات مان به حد کافی تقویت نشود ،مشکلات ادامه می یابند . از بین نمی روند و بیش تر اوقات بدتر نیز می شود و مشکلات حادتری به وجود می آورند . وقتی هوش مالی تان پرورش یافت ،ثروتمند می شوید . اگر برای مثال میلیون ها نفر پول کافی برای پس انداز برای بازنشستگی ندارند . اگر این مشکل را حل نکنند ،بدتر خواهد شد ،وقتی پیر شوند نیاز به پول بیش تری برای درمان دارند . پول شیوه و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد ،همین طور انتخاب گزینه های رفاه را هموار می کند و از جرو بحث های خانوادگی می کاهد . آزادی انتخابی که پول در اختیارتان می گذارد می تواند به معنی تفاوت بین مجانی سوار شدن یا با اتوبوس رفتن باشد ،یا سفربا جت شخصی . 

 

تهیه و تدوین : مشاورسبز