" آنچه را که در ذهن نیمه هشیار خود بکاریم و آن را با تکرار بپرورانیم روزی تبدیل به یک واقعیت می شود " _ ارل نایتینگل

 

انسان ها به شدت تحت تاثیر وضع ظاهر قرار می گیرند. داشتن آرامش و اطمینان خاطر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. به همین دلیل است که موفق ترین فروشندگان آنهایی هستند که آرامش فراوان دارند و سخت نمی گیرند.

فروشندگان موفق اغلب خوش لباس هستند، آراسته اند و در هر زمینه نگاه حرفه ای دارند.

فروشندگان سطح بالا تاثیر فراوان و آرامش بخش بر مشتریان می گذارند. آنها به خود و محصولات و خدماتشان اعتماد و اطمینان دارند.به همین دلیل از گوش دادن به حرف آنها احساس اطمینان خاطر می کنیم. از حرفی که می زنند مجاب می شویم و به کالا یا خدماتی که ارائه می دهند ایمان می آوریم.

مثبت و شاداب باشید

می توانید نگرش و طرز تلقی خود را کنترل کنید. مراقب و مطمئن باشید که از خود اعتماد بنفس را به نمایش می گذارید.

می توانید از تمریناتی خاص استفاده کنید.

می توانید خود را به عنوان یک حرفه ای طراز بالا در فروش در نظر بگیرید. قبل از اینکه به دیدن خریدار بالقوه بروید. می توانید با خود به طرزی مثبت حرف بزنید: "من بهترین هستم! من بهترین هستم! من بهترین هستم!" . می توانید راست و قائم بایستید. می توانید در چشمان خریدار نگاه کنید و با او محکم دست بدهید.

می توانید در همه زمینه ها در نقش یک فروشنده عالی و بی کم و کاست ظاهر شوید.

 

 محیط بیرون

همه انسان ها به شدت تحت تاثیر محیط فیزیکی خود هستند. محیط شما به شدت روی احساس، اندیشه و رفتار شما تاثیر فراوان دارد. تغییرات کوچک محیطی می تواند روی واکنش شما نسبت به آنچه در پیرامونتان می گذرد تاثیر فراوان بگذارد.

برای مثال، درجه حرارت طبیعی اتاق حدود 70 درجه فارنهایت (حدود 20 درجه سانتی گراد) است.اگر این درجه حرارت 5 درجه افزایش یا کاهش یابد می تواند میزان راحتی و توجهی که دارید و یا دریافت می کنید را تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما بیش از حد سرد یا گرمتان باشد، ناراحتی شما، شما را تحریک پذیر، متوقع و ناشکیبا می کند.

 

با ما همراه باشید تا در ادامه دیگر نکات مربوط به ظاهر را که در فروش موثر می باشند را بیان کنیم.

 

 

 

با آن بیمه همراه باشید: