امروزه با توجه به پیدایش معظل بیکاری فراگیر در جامعه و عدم شکل گیری واحد های کسب و کار که بتوانند در مسیر رشد و ترقی قرار بگیرند و از دره مرگ در 3 سال اولیه راه اندازی عبور نمایند . بسیاری از سرمایه داران که نگران دارایی هایشان هستند و جسارت پذیرش ریسک راه اندازی کسب و کاری را هم در خود احساس نمی کنند بهترین مکان برای نگهداری و رشد دارایی هایشان را بانک می دانند و با افتتاح حساب های ویژه نزد برخی از بانک ها ضمن برخورداری از امنیت از سود نسبتا مناسبی نیز برخوردار شده اند .این مسئله در چند سال اخیر به بزرگترین چالش پیش روی دولت در شکل گیری کسب و کار ها مبدل گردیده است و بانک ها که می بایست در موعد های مقرر به تعهداتشان نسبت به مشتریان عمل نمایند . در تامین و پرداخت تسهیلات مرتبط با حوزه های مربوط به کسب و کار حساسیت بسیاری به خرج می دهند ،که این مسئله خود چالشی عظیم بر سرراه توسعه کسب و کار و اشتغال می باشد .میزان بالای نرخ بهره بانکی ،میزان تضامین مورد انتظار از متقاضیان و نحوه باز پرداخت تسهیلات تماما توابعی از سیاستهای جذب منابع توسط بانک هاست . تداوم این مسئله ضمن اینکه به بخشهای فعال در حوزه کسب و کار آسیب جدی وارد می کند ،شکل گیری کسب و کارهای جدید را نیز با چالش مواجه ساخته و این خود عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن پیدایش مفاسد و معظلات گوناگون فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما خواهد بود . حال با توجه به شرایط موجود آیا هنوز سرمایه گذاری در بانک ها مفید است و می تواند برای صاحبان سرمایه جذابیت داشته باشد ؟

تداوم یک چنین ساختاری در اقتصاد و عدم تبادل پول و منابع مالی در بین نهادهای مختلف جامعه می تواند اقتصاد بیمار کشور مان را به نابودی و ورشکستگی بکشاند و این بزرگترین تحدید برای سرمایه دارانی است که تا به امروز بانک ها را امین دارایی های خود می پنداشتند . تصور کنید یک روز صبح از خبر سراسری ساعت 7 خبر ورشکستگی بانکی را که دارایی های خود را در آن سرمایه گذاری کردید را بشنوید ،چه حالی به شما دست می دهد ؟ آیا تمام برنامه هایتان دچار اختلال و نابسامانی نخواهد شد . حال تصور کنید نهاد های نظارتی نیز اعلام کنند جایی برای نگرانی نیست . خسارت مدتی که سرمایه شما مجددا به دستتان برسد تا برای آن برنامه ریزی جدیدی بکنید را به چه شکل جبران می نمائید ؟ 

در سالهای اخیر با گسترش و توسعه موج سوم و چهارم فناوری و تکنولوژی در ساسر دنیا و کشورمان ما شاهد پیدایش کسب و کارهایی هستیم که برگرفته از ایده هایی بسیار ابتدایی در پاسخ به مسائل روزمره مردم هستند . بسیاری از این ایده ها سالهاست در دنیا به عنوان راهبردی برای مدیریت شهری مبتنی بر تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفته اند و کافیست با فراهم نمودن زیر ساختهای اجرایی آنها که شاید هزینه چندان زیادی نیز نداشته باشند کسب و کارهایی را راه اندازی نمود که ضمن ایجاد فرصت های شغلی بسیار ،در نجات اقتصادی کشور از وابستگی به سیاست های بانکی و نفتی نیز بسیار موثر باشد . 

در سال های اخیر توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و شاید بهتر آن باشد که بگوییم پس انداز کردن بخشی از درآمد های مان در بنگاه های اقتصادی نظیر شرکتهای بیمه بازرگانی یکی از راه هایی است که ضمن ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط و حتی غیر مرتبط توانسته سهم قابل توجهی از منابع مالی کشور را در قالب بیمه های زندگی تامین نماید و مردم نیز در ازای این مشارکت و پس اندازهای خرد از حمایت های شرکتهای بیمه ای نسبت به  تعهدات قراردادی برخوردار می گردند . 

مردم خود باید انتخاب نمایند که تداوم کدام نوع از روابط اقتصادی می تواند آن ها را در دستیابی به خواسته های کوتاه مدت و بلند مدتشان یاری نماید . ما در کشوری زندگی می کنیم که از لحاظ منابع انسانی آماده به کار می تواند با بسیاری از کشور های پیشرفته وارد رقابت شود و در منطقه ای از دنیا به سر می بریم که می توانیم به بسیاری از همسایگان  در ازای فروش کالا ها و خدمات تولید ملی خود سرویس دهیم و برای کشورمان تولید ثروت نمائیم . 

 

توسعه کسب و کار های دانش بنیان و تولیدات متناسب با بازارهای بین المللی می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی بیشمار برای فارغ التحصیلان دانشگاهی زمینه سازرشد اقتصادی کشور در عرصه رقابت با کشورهای دیگر باشد . 

در پایان از مردم عزیز و به طور خاص سرمایه گذاران محترم تقاضا داریم در شناسایی و انتخاب مراکز مالی برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود بیشتر از پیش دقت نمایند و اولویت خود را توسعه اشتغال ،ایجاد کسب و کارهای فناوری محور و نوآورانه  و در نهایت مصرف تولیدات ملی قرار دهند .

 

مشاورسبز

 96.10.4