یادمه برای کشیدن خورشید تو تمام نقاشی هام از رنگ زرد استفاده می کردم ،خیلی وقتها هم کمی رنگ قرمز یا نارنجی روی رنگ خورشید می کشیدم تا نمایی از طلوع و غروب خورشید را به تصویر بکشم .

اما امروز دیگر خبری از خلق آن تصاویر نورانی با رنگ زرد و خط زرد نیست . خط زرد امروز مفهوم دیگری دارد . مسافران گرامی خطوط زرد لبه سکو حریم ایمن شماست لطفا از آن عبور نکنید .

اما چقدر بی طرفدار است این خط زرد ،خط زردهای بسیاری را زیر پای گذاشتیم و شاید ایستادن بر روی آن برایمان کاملا عادی شده و با کمال تاسف خیلی ها نیز به ایستادن و عبور کردن از روی خطوط زرد افتخار می کنند و آن را نشانه اعتماد به نفس کاذب و خودنمایی می پندارند و پیش خودشان فکر می کنند انسانهایی متفاوتند ،و حتما هم همینطور است آنها با تمام کسانی که هنوز به نورانی بودن خط زرد اعتقاد دارند و حریم آن را حریم ایمن خود می دانند متفاوتند ،نوری در دلهایشان نیست تا صدای له شدن ارزشهایی که برای بهتر زیستن انسانها به وجود آمدند را در زیر پاهایشان بشنوند ،خط زرد لبه سکو نمادی از خطوط زرد دیگریست که عبور از هر کدام از آن ها شاید راه برگشتی برایمان باقی نمی گذارند و بی تفاوتی ما به این خط نشانگر بی تفاوتی ما نسبت به سایر خطوط زرد است .

شاید نتایجی که امروز در زندگی مان بدست می آوریم و مشکلاتی که پیرامونمان را فرا گرفته اند نتیجه بی حرمتی به خطوط زردیست که تا به امروز دانسته یا نادانسته از آنها عبور کرده ایم .

صدایمان را برسر عزیزانمان بلند می کنیم ،احترام پدر و مادرمان را نگه نمیداریم ،به حقوق همسایگانمان احترام نمی گذاریم ،به وقت و زمانی که خدا به قیمتی برابر با تمام روزهای عمرمان در اختیارمان قرار داده احترام نمی گذاریم ،حرمت نان و نمک را حفظ نمی کنیم و بسیاری دیگر از این خطوط زرد که شاید اگر با رنگ سرخ مشخص می شدند تاثیر پیشگیرانه تری به همراه می داشت . 

از شما برادران و خواهران عزیزم تقاضا دارم مراقب خطوط زرد پیرامونتان باشید ،از این بی تفاوتی دست بردارید ،خوب شوید تا جهان پیرامونمان نیز خوب شود ،به کسانی که حریممام را زیر پای می گذارند مجالی برای خودنمایی ندهیم و ارزشهایمان را با تمام وجود محفوظ نمائیم .

 

مشاورسبز

۹۶/۱۱/۰۲