جاذبه جنسی

جاذبه تبلیغات ، روش جلب توجه مصرف کنندگان و یا تاثیر گذاری بر احساس های آن ها درباره محصول یا خدمات است. جاذبه تبلیغ چیزی است که مردم را برمی انگیزد تا درباره خواسته ها و نیازهای شان بیندیشند.

پیش تر تصور می شد که در عصر بازاریابی انبوه، یک پیام برای همه کاربرد دارد. اما افراد مختلف از یک کالا مزایای مختلفی را انتظار دارند. مردم به تبلیغات انبوه توجه کم تری نشان می دهند ، چرا که تماشای تلویزیون کانال های تلویزیونی زیادی در اختیار دارند و برای گوش کردن به برنامه رادیویی مورد علاقه خود هم پیچ موج رادیو را می گردانند. بنابراین چالش مهم ، تهیه پیام هایی است که توجه گروه هدف خاصی را جلب کند. برای مثال ،آژانس تبلیغاتی که برای کوکاکولا کار می کند، یعنی کری ای تیو آرتیستز( (creative artists انبوهی از آگهی های تبلیغاتی مختلف را برای بخش های مختلف بازار تهیه کرده است. مدیران محلی و بین المللی شرکت کوکا کولا باید تصمیم بگیرند که کدام آگهی ، برای هر یک از بازارها،حداکثر کارآرایی را خواهد داشت.

بنابراین به منظور تعیین بهترین محتوای پیام، باید به دنبال جاذبه های جذاب و منحصر به فرد بود .

انواع جاذبه های پیام تبلیغاتی

جاذبه های گوناگونی برای تبلیغات وجود دارند که استفاده از آن ها باید با توجه به نوع کالا،نوع صنعت،استراتژی های بازاریابی و تبلیغات شرکت، وضعیت رقابتی و سایر موارد، صورت پذیرد.

انواع جاذبه ها عبارتند از :

1 . جاذبه ترس

جاذبه ترس

2 . جاذبه طنز

جاذبه طنز

3 . جاذبه جنسی

جاذبه جنسی

4 . جاذبه موزیک (موسیقی)

جاذبه موسیقی

5 . جاذبه منطقی

جاذبه منطقی

6 . جاذبه های احساسی

جاذبه احساسی

7 . جاذبه های نایابی و کمبود

جاذبه کمبود و نایابی

8 . جاذبه اخلاقی

جاذبه اخلاقی

عضویت درآن بیمه

با آن بیمه همراه باشید: