تحقیقات بازاریابی ،لازمه بازاریابی و فروش موفق است تمامی تلاش های هدفمند در جهت جمع آوری اطاعات در مورد بازار و مشتریان از مهمترین استراتژی های بازاریابی است. تحقیقات بازاریابی به صورت تخصصی بر روی فرآیند و روند بازاریابی فعالیت می کند ، در حالی که تحقیقات بازار بیشتر با مسائل بازار سر و کار دارد.

 

استراتژی تحقیقات بازار

در تحقیقات بازار هدف شناسایی نیازها و خواسته های مخاطبین است تحقیقات بازار شامل کشف و شناخت چگونگی عملکرد جامعه هدف می باشد زمانی اطلاعات جمع آوری شده تکمیل گردد می توان از اطلاعات آن در استراتژی بازاریابی استفاده کرد . برای اقدام به شروع یک فعالیت می توان در ابتدا از یک مشاوره کسب و کار کمک گرفت.

 

نکات ضروری برای تحقیقات بازار

اطلاعات بازار از طریق اطلاعات بازار که به روش های متفاوت از قبیل بازاریابی آنلاین ، بازاریابی محتوا، بازاریابی موتورهای جستجوگر و بررسی های میدانی جمع آوری می شود، می توان به ارزیابی قیمت ها در بازار پرداخت علاوه بر شرایط عرضه و تقاضا دانست. اطلاعات در مورد بازارها را می توان از منابع مختلف با چهارچوب های مختلف و کارهای تجاری، به دست آورد. بخش بندی بازار بخش بندی بازار به معنای تقسیم بندی بازار و جمعیت به زیر مجموعه هایی با انگیزه های مشابه است. این مسئله تا حد زیادی برای تفاوت های جغرافیایی، تفاوت های فردی، تفاوت های جمعیت شناختی و تفاوت های جنسیتی مورد استفاده قرار می گیرد. روندهای بازار روندهای بازار شامل نوسانات بازار در طول یک دوره زمانی می شود. اگر بخواهید با موضوعی کاملا جدید کار را شروع کنید، تجزیه و تحلیل بازار کار بسیار مشکلی است. در این مورد، باید افراد را از مشتریان بالقوه و یا بخش بندی شده جدا کنید.

در پایین به اختصار 5 دلیل به عنوان اهمیت و ضرورت تحقیقات بازاریابی اشاره شده است:

1. هنگامی كه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری بازاریابی وجود ندارد.

2. زمانی كه چند راه مختلف موجود است و نمی دانیم كدامیك را انتخاب كنیم.

3. وقتی كه درون سازمان بر سر مسائلی از قبیل سیاست سازمان، اهداف و راهبردهای آن تضاد و كشمكش وجود دارد.

4. هنگامی كه عوارض مشكلی مشاهده می شود، نظیر كاهش سهم بازار یا ضعیف شدن نحوه توزیع.

5. وقتی به كار تازه ای دست می زنیم، نظیر عرضه محصولی جدید، تغییر قیمت، ایجاد شبكه توزیع جدید، تغییر بسته بندی یا تقسیم بازار فروش.

آنچه گفته شد فقط قسمتی از ضرورت انجام تحقیقات بازاریابی را نشان می دهد

 

روش های موفقیت در بازار

تحلیل مشتریان

انتخاب مدل سازی ها

تجزیه و تحلیل رقبا

تجزیه و تحلیل ریسک

تحقیقات در مورد محصول

تحقیقات در مورد تبلیغات

مدل سازی آمیخته بازاریابی

 

نتیجه گیری

 تحقیقات بازار برای مشخص کردن نیاز ها، خواسته ها و عقاید مردم است. این تحقیقات شامل کشف چگونگی عملکرد مردم می شود. زمانی که تحقیقات کامل شد، می توان از آن برای چگونگی بازاریابی محصول استفاده کرد. پرسشنامه ها و گروه های کانون برخی از ابزارهایی است که برای تحقیقات بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

  

 

با آن بیمه همراه باشید: