قسمت اول 

امروزه بخش عمده ای از هویت خانواده ها را شیوه مدیریت اقتصادی آنان تشکیل می دهد ،خانواده ها دوست دارند غذای مورد علاقه ،بهترین پوشاک و بیشترین تفریحات را تجربه کنند ،خانواده ها دوست دارند فرزندانشان را در بهترین دوره های آموزشی کسب دانش و مهارت ثبت نام نمایند ، اما بی شک درصد محدودی از خانواده ها این امکان را دارند که به خواسته هایشان به صورت کامل دست یابند ، از این رو خانواده باید از میان خواسته های خود دست به انتخاب بزند . نیاز به انتخاب در تمام طول زندگی وجود دارد .

حتما بارها پیش آمده که برای خرید کالایی که بدان احتیاج دارید ،از سایر خواسته هایتان دست کشیده اید و شاید هم برای اینکه بتوانید خواسته های سایر اعضای خانواده را تامین نمائید از خواسته های خود صرفنظر کرده اید ،برای مثال اگر کفشی را که دوست دارم بخرم ،در خرید لوازم آموزشی مورد نیاز فرزندم دچار مشکل خواهم شد ،در زندگی با صدها مورد از این نوع تصمیمات مواجه هستیم که در نهایت بایستی انتخاب کنیم . اینکه چه و چقدر مصرف کنیم ، چه کسانی کار کنند ،چه مدت کار کنیم و در چه منطقه ای از شهر زندگی کنیم و ... پرسشهایی است که هر روز بایستی به آنها پاسخ دهیم ،پاسخ به یک چنین پرسشهایی مستلزم تصمیم گیری و انتخاب است و به همین علت انتخاب کلید طلایی مدیریت اقتصاد خانواده است .

بودجه بندی در خانواده

چگونگی تقسیم منابع در خانواده ،بین اعضای آن بسیار مهم است . واضح است که مصرف بی رویه یکی از اعضای خانواده برای سایر اعضا ایجاد محرومیت می نماید . در اینجا یک کلید طلایی به شما پیشنهاد می کنیم . لیستی از خواسته های اعضای خانواده تهیه نمائید . انتخاب های ممکن را بنویسید . انتخاب ها را آنقدر بررسی نمائید تا بهترین انتخاب را با توجه به درآمدتان به دست آورید . بهترین و اقتصادی ترین انتخاب برای خانواده ،انتخابی است که بیشترین رضایت خاطر (خشنودی) را برای خانواده ایجاد نماید .

موفقیت در اقتصاد خانواده

از نکات قابل توجه در اقتصاد خانواده این است که افزایش درآمد ،به معنای بهبود معاش خانواده نیست بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها را به همراه دارد لذا مدیریت هزینه هاست که هنر گردانندگان اقتصاد خانواده را مشخص می نماید . خانواده ها می بایست برای جلو گیری از آسیب های گوناگون اقتصادی مدیریت هزینه های خود را برعهده بگیرند . با توجه به اهمیتی که مدیریت هزینه ها در موفقیت اقتصادی خانواده نقش حائز اهمیتی دارد تمامی اعضای خانواده موظفند از تصمیمات اقتصادی خانواده در دستیابی به اهداف خانواده تبعیت نمایند . مدیریت اقتصاد خانواده در شرایط عادی بر اساس میزان درآمد هر یک از اعضای خانواده و هزینه ها تنظیم می شود . همان طور که پدر و مادر در مدیریت ارتباطات عاطفی ،روانی و اجتماعی مسئولند ،در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت دارند .  

در قسمت بعد راهکارهای پیشنهادی برای دوام و قوام اقتصاد خانواده را ارائه خواهیم نمود.

منبع : مشاورسبز

96.8.23