یکی از نقش های بیمه، ایجاد امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی است. انواع بیمه از جمله بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت ، بیمه حمل و نقل ، بیمه اعتبار، بیمه تضمین ، بیمه مهندسی ، بیمه کشتی ، بیمه عمر و ... در سطح گسترده ای بازرگانان را از طریق جبران خسارات و زیان های مالی، در مقابل بی تعادلی مالی ناشی از تحقق ریسک های احتمالی حمایت می کنند. به عنوان مثال آتش، اموال و دارایی و هرچه در دسترس باشد را می سوزاند و نابود می کند و همه مردم از جمله بازرگانان در معرض تهدید خطر آتش سوزی قرار دارند و نمی توانند رخدادهایی از این دست را پیش بینی کنند و این رخدادها همواره با بی اطمینانی (uncertainty) همراه هستند. اما بیمه گذاران (از جمله بازرگانان و تجّار) می توانند با پرداخت تنها مبلغ اندکی حق بیمه متناسب با ریسک با خیال راحت بدون آنکه بخشی از سرمایه و ذخایر خود را برای جبران خسارت یا زیان مالی ناشی از تحقق انواع خطرها راکد بگذارند، خود را در مقابل انواع ریسک ها و تهدیدات بیمه نماید و از تمام امکانات مالی خود در جهت گسترش و توسعه فعالیت های خویش بهره گیرد.

بیمه گر با استفاده از آمار و احتمالات و تجربه خویش، اجتماعی از طبقات مختلف خطر را براساس محاسبات ریاضی که تدوین می کند بررسی و قیمت حق بیمه (پوشش) را محاسبه می نماید. اتفاقی بودن و بی اطمینانی، عنصری است که در مورد تک تک ریسک ها مطرح می شود.

 وظیفه بیمه گر حذف آثار زیانبار مالی ناشی از تحقق ریسکی است که بیمه می شود و تنها تفاوت اصلی رشته های مختلف بیمه با هم در مورد خطر بیمه شده، طبقات مختلف ریسک، تواتر و شدت خسارت می باشد.

با ما همراه باشید:

http://onbime.ir

https://t.me/onbime

https://www.aparat.com/onbime