آینده تبلیغات

مهمترین تاثیر در سرنوشت تبلیغات، بیش از آن که ناشی از شرایط اقتصادی باشد ناشی ازتغییرات جمعیتی و تکنولوژیک است .مصرف کنندگان ،پیرتر و پخته تر خواهند شد. ازاین افراد قابلیت پذیرش زیادی نسبت به دیدگاه ها و شیوه های زندگی مختلف خواهند داشت . عرضه فن آوری های نوین رسانه هایی نظیر : سیستم های تعاملی به ویژه اینترنت، به مصرف کننده امکان می دهد تا پیام تبلیغاتی را تبدیل به سفارش کالا کند .

روش ترویج فروش که مستقیم بر فروش تاثیر می گذارد، در بیشتر موارد جایگزین تبلیغات شده است . مشتریان درخواست خدمات ارزش افزوده بیشتری را بدون این که بخواهند هزینه بیشتری بابت آن بپردازند، از موسسه های تبلیغاتی دارند .آن ها همچنین فشار سنگینی به شرکت های رسانه ای وارد می آورند، تا نرخ هایشان را کاهش دهند و شاخص های بهتری از اثر بخشی ارائه کنند . بزرگ ترین روند در دهه 90 ادامه رشد در ارتباط های بازاریابی منسجم (یکپارچه) بوده است .

با به کارگیری ابزارهای تکنولوژی اطلاعات ، تبلیغ کنندگان می توانند بازخورد مخاطبان را نسبت به تبلیغات اندازه گیری کنند مدت زمانی که مخاطبان صرف دیدن تبلیغات می کنند،بسنجند و زمانی را که مصرف کنندگان ،پاسخ های خود را تغییر میدهند، مشخص کنند .

ارتباطات بازاریابی یکپارچه ، بدین معناست که رابطه میان تبلیغ کننده و موسسه تبلیغاتی نیز تغییر خواهد کرد . "تیم کرول"1"مدیر نستله"2 آمریکا، در سخنرانی خود در گردهمایی سالانه انجمن موسسه تبلیغاتی آمریکا می گویند : "در ارتباطات بازاریابی یکپارچه، موسسات تبلیغاتی باید به مشتریان کمک کنند تا برای دستیابی به استراتژی های بازاریابی و هدف های تبلیغات، خود از ابزارهایی همانند ترویج فرش در فروشگاه ها ،پست مستقیم، پاسخ مستقیم ،خرید محصولات از راه شماره تلفن  های 800 بازاریابی مبتنی بر پایگاه های داده ها ،برنامه های مربوط به بازخرید کوپن، برنامه ریزی برای تلویزیون کابلی و غیره استفاده کننده و همه این ابزارها را نیز با هم هماهنگ سازند .

با آن بیمه همراه باشید: