ما انسانها هر کدام به تنهایی نماینده ای از جانب خداوند متعال برروی کره زمین هستیم و هر زمان که بتوانیم به آگاهی و شناخت کاملی از خودمان و دلایل خلقتمان برسیم  و از خواب شیرین دنیا پرستی بیدار شویم ماموریت  و رسالتمان آغاز می گردد ، و هنگامی که  به واسطه افکارمان ، احساساتمان تحریک و به  واسطه اعمالمان  اجسام ساخته  شود  دنیا  شکل  می گیرد  و آنان که کوشیدند تا زیباترین دنیا را بسازند در نهایت از رستگارانند همانا که خداوند آگاه و دانا است .

گروه «آن بیمه» یکی از زیرمجموعه های سیستم یکپارچه بازاریابی می باشد ،که با بهره مندی از توان کارشناسان جوان ،متخصص ،متعهد و با انگیزه ،توانسته با نگاهی رو به آینده بااستفاده از زیرساختهای تجارت الکترونیک ،در مسیر رسالت اصلی خود که تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباطات توام با اعتماد، فی مابین ارائه کنندگان خدمات بیمه ای و مشتریان محترم می باشد شروع به فعالیت نماید.

اصلی ترین هدف این گروه ایجاد انسجام و یکپارچگی در حوزه معرفی و ترویج محصولات گوناگون بیمه ای در جهت ارتقاء آگاهی عمومی جامعه و کاهش هزینه های گوناگون زندگی به موجب استقبال هم میهنان عزیز از خدمات ارزشمند صنعت بیمه می باشد . ما باورداریم که هرایرانی حق بهره مندی از فرصت بهتر زندگی کردن را در پرتو ارتقاء دانش و مهارت های فردی دارد و این مهم مسئولیت ما را در ارتقاء میزان آگاهی عمومی در خصوص بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی هم میهنان عزیز چندین برابر ساخته و این بزرگترین افتخاریست که ما را به عنوان همراه همیشگی در کنار خود احساس نمایید، و هرآن درجهت رشد و شکوفایی استعدادها و اهدافتان این گروه  را به عنوان دوستی وفادار ،صدیق و قابل اعتماد انتخاب نمایید .

هدف ما افزایش میزان آگاهی شماست .