مدیریت: 
آقای محسن کیانی
کد نمایندگی: 
1955
تلفن همراه: 
09133820198
تلفن ثابت: 
0313820198
پست الکترونیک: 
mohsenkiani132@yahoo.com
آدرس: 
اصفهان ،بلوارکشاورز،چهارراه کشاورزی ،روبه روی ایران خودرو
نمایندگی بیمه دانا محسن کیانی 1955

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه 

درمان تکمیلی/آتش سوزی/ثالث و بدنه 

عمرو سرمایه گذاری /مسئولیت و...