مدیریت: 
خانم فردادوند
کد نمایندگی: 
1413
تلفن همراه: 
09306153355
تلفن ثابت: 
03136262283
فاکس: 
03136241420
پست الکترونیک: 
bimehma1413@gmail.com
آدرس: 
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،روبه روی بانک انصار،مجتمع اداری 708 ،طبقه سوم واحد 7
نمایندگی فردادوند بیمه ما

 

مشاوره و صدور انواع رشته های بیمه ای در این نمایندگی