مدیریت: 
سید احسان عالمشاه
کد نمایندگی: 
1116
تلفن همراه: 
09133272644
09134322024
تلفن ثابت: 
36246118
36258163
36258160
فاکس: 
36246118
پست الکترونیک: 
karafarin.n1116@gmail.com
آدرس: 
سه راه حکیم نظامی ،ابتدای بلوار ارتش ،کوچه 35 ،پلاک 117،طبقه اول
بیمه کار آفرین عالمشاه 1116

 

 

 رزومه