مدیریت: 
مدیرعامل آقای سید فرهاد مدنی
کد نمایندگی: 
20217
تلفن همراه: 
09121905263
تلفن ثابت: 
02186086887
پست الکترونیک: 
farhadmadani@yahoo.com
آدرس: 
تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،پلاک 42
نمایندگی بیمه ایران مدنی 20217

 

 

 با به روز ترین خدمات بیمه ای درخدمتتان هستیم