مدیریت: 
آقای رحیم سفید زاده
کد نمایندگی: 
2622
تلفن همراه: 
۰۹۱۶۳۴۳۴۲۶۶
۰۹۳۵۵۹۷۳۰۰۵
تلفن ثابت: 
۰۶۱۴۲۲۷۰۰۲۰
فاکس: 
۰۶۱۴۲۲۷۰۰۱۰
پست الکترونیک: 
novin.2622@gmail.com
کد پستی: 
6461137655
آدرس: 
خیابان حضرت رسول ص بین خ طالقانی و منتظری نبش سبحانی

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه 

بیمه عمر و سرمایه گذاری 

ثالث و بدنه 

آتش سوزی 

مسئولیت 

باربری

هدف ما کسب رضایت شما مشتریان گرامی می باشد